حراج اسکناس ، تمبر و سکه ، ايراني و خارجی

 

CHINA 1951-1998 50 DIFFERENT MILATARY FACTORY RICE FOOD COUPONS COLECTION

1-تعداد ۵۰ قطعه مختلف اسکناس خارجی با کيفيت عالي بانکي فقط 150 هزار تومان

2-تعداد ۵۰ جفت (100 عدد) مختلف اسکناس خارجی با کيفيت عالي بانکي فقط 330 هزار تومان

3-تعداد 100 قطعه مختلف اسکناس خارجی با کيفيت عالي بانکي فقط 350000  تومان

4-تعداد 100 جفت(200 عدد) مختلف اسکناس خارجی با کيفيت عالي بانکي  900000  تومان 

5-تعداد 50 قطعه مختلف اسکناس خارجی با کيفيت متوسط فقط 95 هزار تومان

6-تعداد 10 قطعه مختلف اسکناس خارجی از جنس پليمر فقط  85000 هزار تومان

7-تعداد 10 قطعه مختلف اسکناس دوران محمدرضا پهلوي فقط 75 هزار تومان

8-تعداد 5 قطعه مختلف اسکناس دوران محمدرضا پهلوي  فقط 40 هزار تومان

9-تعداد 10 قطعه مختلف اسکناس جمهوري اسلامي ايران (سال 1358 تا 1380 ) با کيفيت عالي بانکي فقط 25 هزار تومان

10-تعداد 80 قطعه مختلف اسکناس خارجی با کيفيت عالي بانکي به همراه آلبوم 20 برگ فقط 250 هزار تومان

=============================================================

آلبوم اسکناس بانک مرکزی ایران

 

 

آلبوم اسکناس بانک مرکزی ایران شامل اسکناسهای ۱۰۰-۲۰۰-۵۰۰-۱۰۰۰-۲۰۰۰ - ۵۰۰۰-۱۰۰۰۰-۲۰۰۰۰-۵۰۰۰۰  و 100000ریالی با شماره سریال یکسان به صورت جفت بانکی قیمت هر مجموعه ۲۰۰ هزار تومان

قيمت هر مجموعه تک بانکي ۹۰۰۰۰ تومان

=============================================================

آلبوم نگهداري کلکسيون اسکناس

 

آلبوم اسکناس بزرگ 10 برگ با کلاسور قابل افزايش اوراق قیمت 35 هزار تومان

آلبوم اسکناس بزرگ 15 برگ با کلاسور قابل افزايش اوراق قیمت   45 هزار تومان

آلبوم اسکناس بزرگ 20 برگ با کلاسور قابل افزايش اوراق قیمت   55 هزار تومان

داراي اوراق 3 خانه و 2 خانه و 1 خانه به انتخاب شما.


 

 

 

 آلبوم اسکناس سايز متوسط 20 برگ با جلد گالينگور قیمت   ۱۶ هزار تومان

=============================================================
 
 
 

-تعداد 40 قطعه مختلف سکه خارجی  فقط 35000  تومان

 -تعداد 20 قطعه مختلف سکه ايراني دوران محمد رضا پهلوي   فقط 35000  تومان
 -تعداد 20 قطعه مختلف سکه ايراني دوران جمهوري اسلامي  فقط 20000 تومان =============================================================

-1000 عدد تمبر ممهور خارجي 79000 تومان


- 500 عدد تمبر ممهور ايراني  41000 تومان
 
=============================================================

 

error

 =============================================================
+ نوشته شده توسط در سه شنبه بیست و ششم شهریور 1392 و ساعت 15:30 |

اسکناس مراکش (مغرب)

 

اسکناس 25 درهم مراکش (مغرب) - سال 2012 -جنس تركيب كاغذ و پليمر ( Hybrid Polymer) -  قيمت تک بانکي ۳۰۰۰۰ تومان- قيمت جفت بانکي ۷۵۰۰۰ تومان

 


  

 

اسکناس 10 درهم مراکش (مغرب) - سال 1960 - قيمت تک 95 درصد كيفيت 250000 تومان 


+ نوشته شده توسط در دوشنبه نوزدهم فروردین 1392 و ساعت 15:49 |
اسکناس مجارستان
1992 Hungary 100 Forint Bank Note Horse-drawn Wagon P 174a

- اسکناس 100 فورينت -مجارستان - 1992- قيمت تک  14000 تومان
HUNGARY 100000 PENGO XF BANKNOTE 23.10.1945

- اسکناس 100000 فورينت -مجارستان - 1945- قيمت تک  14000 تومان
1 MILLIARD (BILLION) PENGÖ 1946 P125 Hungary Ungarn UNC

- اسکناس 1000000000 فورينت -مجارستان - 1946- قيمت تک  15000 تومان

- اسکناس 1000 فورينت - کشور مجارستان - 2003- قيمت تک  35000 تومان


- اسکناس 200 فورينت - کشور مجارستان - 2002- قيمت تک  24000 تومان- اسکناس 500 فورينت - کشور مجارستان - 2001- قيمت تک  28000 تومان

 
 

- اسکناس 10 فورينت - کشور مجارستان - 1936- قيمت تک  48000تومان 
 
 

+ نوشته شده توسط در سه شنبه سوم مرداد 1391 و ساعت 16:12 |


لیست اسکناس های دوران محمد رضا پهلوي


اسکناس هاي سري اول بانک ملي ايران

امضا : ابتهاج - بامداد5 Rials

5 Rials

 اسکناس ۵ ریالی سری اول قیمت تک بانکی 100 با تخفیف 85 هزار تومان-جفت بانکی 350 با تخفیف 300 هزار تومان


=============================================================


اسکناس هاي سري دوم بانک ملي ايران

امضا : ابتهاج - بامداد


اسکناس 100 ریالی سری دوم قیمت تک 60 ٪ کيفيت 950 هزار تومان
اسکناس 500 ریالی سری دوم قیمت تک 60 ٪ کيفيت 950 هزار تومان=============================================================

اسکناس هاي سري سوم بانک ملي ايران

امضا : ابتهاج - بامداد  سری سوم اسکناس 10 ریالی قیمت تک بانکی 100 با تخفیف 85 هزار تومان-جفت بانکی 370 با تخفیف 300 هزار تومان

  سری سوم اسکناس 20 ریالی قیمت تک بانکی 400 با تخفیف 340 هزار تومان-جفت بانکی 1,500,000 با تخفیف 1.200.000  تومان
50 Rials

50 Rials


 سری سوم اسکناس 50 ریالی قیمت تک بانکی 420 با تخفیف 360 هزار تومان-جفت بانکی 1,900,000 با تخفیف 1,500,000 تومان
 سری سوم اسکناس 100 ریالی قیمت تک بانکی 850 با تخفیف 700 هزار تومان-جفت بانکی 3.4  با تخفیف 2.8 ميليون تومان
200 Rials

200 Rials


 سری سوم اسکناس 200 ریالی قیمت تک بانکی 430 با تخفیف 350 هزار تومان-جفت بانکی 1.9  با تخفیف 1.3 ميليون تومان
 سری سوم اسکناس 500 ریالی قیمت تک بانکی 3با تخفیف 2.2 ميليون تومان-

قیمت تک 70 ٪ کيفيت 950 هزار تومان
سری سوم اسکناس 1000 ریالی قیمت تک بانکی 4.5 با تخفیف 4.2 ميليون تومان-

قیمت تک 70 ٪ کيفيت 1.9 ميليون تومان

=============================================================


اسکناس هاي سري چهارم بانک ملي ايران (سال 1330)

امضا : زند - رضوي

زند- وارسته


10 Rials

10 Rials


اسکناس ۱۰ ریالی در سری چهارم قیمت تک بانکی 80 با تخفیف 70 هزار تومان می باشد.- جفت بانکی 290 با تخفیف 230 هزار توماناسکناس 50 ریالی در سری چهارم قیمت تک بانکی 170 با تخفیف 140 هزار تومان می باشد.- جفت بانکی 570 با تخفیف 450 هزار تومان100 Rials

100 Rials


اسکناس 100 ریالی در سری چهارم قیمت تک بانکی 300 با تخفیف 260 هزار تومان می باشد.- جفت بانکی 1.000.000 با تخفیف 700 هزار تومان
200 Rials

200 Rials


اسکناس 200 ریالی در سری چهارم قیمت تک بانکی 900 با تخفیف 800 هزار تومان می باشد.- جفت بانکی 3.8 با تخفیف 2.9 ميليون تومان


=============================================================


اسکناس هاي سري پنجم بانک ملي ايران (سال 1332)

امضا : ناصر - امامي

ناصر - جهانگير


10 Rials

10 Rials


اسکناس ۱۰ ریالی سری پنجم قیمت تک بانکی 70 با تخفیف 60 هزار تومان-جفت بانکی 230 با تخفیف 190 هزار تومان20 Rials

20 Rials


اسکناس ۲۰ ریالی سری پنجم قیمت تک بانکی 110 با تخفیف 90 هزار تومان-جفت بانکی 450 با تخفیف 390 هزار تومان
اسکناس 50 ریالی سری پنجم قیمت تک بانکی 500 با تخفیف 390 هزار تومان-جفت بانکی 1.6 با تخفیف 1.4 ميليون تومان


=============================================================


اسکناس هاي سري ششم بانک ملي ايران

امضا : ناصر - امامي (سال 1333)


10 Rials

10 Rials


اسکناس ۱۰ ریالی سری ششم قیمت تک بانکی 60 با تخفیف 50 هزار تومان-جفت بانکی 190 با تخفیف 150 هزار تومان20 Rials

20 Rials


 اسکناس ۲۰ ریالی سری ششم قیمت تک بانکی 70 با تخفیف 60 هزار تومان-جفت بانکی 270 با تخفیف 240 هزار تومان50 Rials

50 Rials


اسکناس ۵۰ ریالی سری ششم قیمت تک بانکی 80 با تخفیف 60 هزار تومان-جفت بانکی 300 با تخفیف 250 هزار توماناسکناس ۱۰۰ ریالی سری ششم قیمت تک بانکی 90 با تخفیف 755 هزار تومان-جفت بانکی 330 با تخفیف 300 هزار تومان


=============================================================


اسکناس هاي سري هفتم بانک ملي (سال 1337)

امضا :  کاشاني - ويشکايي


 

اسکناس ۱۰ ریالی سری هفتم  قیمت تک بانکی 20 با تخفیف 16 هزار تومان-جفت بانکی 80 با تخفیف 70 هزار توماناسکناس ۲۰ ریالی سری هفتم قیمت تک بانکی 80 با تخفیف 70 هزار تومان-جفت بانکی 300 با تخفیف 250 هزار تومان


اسکناس 200 ریالی سری هفتم قیمت تک بانکی 400 با تخفیف 310 هزار تومان-جفت بانکی 1.300.000 با تخفیف 1.000.000 تومان


=============================================================

 


اسکناس هاي سري اول بانک مرکزي (سال 1340)

امضا : شعاعي - کاشانياسکناس ۱۰ ریالی سری اول بانک مرکزی در سال ۱۳۴۰ قیمت تک بانکی 15 با تخفیف 12 هزار تومان-جفت بانکی 52 با تخفیف 42 هزار توماناسکناس ۲۰ ریالی سری اول بانک مرکزی در سال ۱۳۴۰ قیمت تک بانکی 50 با تخفیف 40 هزار تومان-جفت بانکی 170 با تخفیف 140 هزار تومان

=============================================================


اسکناس هاي سري دوم بانک مرکزي

امضا : بهنيا - همايون (سال 1341)

50 Rials

50 Rials

اسکناس ۵۰ ریالی سری ۲ تاریخ ۱۳۴۱ ریز تک بانکی 65 با تخفیف 55 هزار تومان-جفت بانکی 220 با تخفیف 180 هزار تومان


اسکناس ۵۰ ریالی سری ۲ تاریخ ۱۳۴۱ درشت تک بانکی 75 با تخفیف 65 هزار تومان-جفت بانکی 250 با تخفیف 190 هزار توماناسکناس 1000 ریالی سری ۲ تاریخ ۱۳۴۱ تک بانکی 1.100.000 با تخفیف 950 هزار تومان-

قیمت تک ٪ 80 کيفيت 450 هزار تومان


=============================================================


اسکناس هاي سري سوم بانک مرکزي

امضا :  بهنيا - سميعي (سال 1342)


100 Rials

100 Rials


اسکناس ۱۰۰ ریالی سری ۳ سال ۱۳۴۲ قیمت تک بانکی 50 با تخفیف 40 هزار تومان-جفت بانکی 170 با تخفیف 140 هزار تومان50 Rials

50 Rials

اسکناس ۵۰ ریالی سری ۳ سال ۱۳۴۳ قیمت تک بانکی 80 با تخفیف 65 هزار تومان-جفت بانکی 300 با تخفیف 230 هزار تومان

=============================================================


اسکناس هاي سري چهارم بانک مرکزي

امضا : بهنيا - سميعي (دوره اول)


اسکناس ۲۰ ریالی سری چهارم قیمت تک بانکی 15 با تخفیف 12 هزار تومان-جفت بانکی 55 با تخفیف 45 هزار توماناسکناس ۵۰ ریالی سری چهارم قیمت تک بانکی 65 با تخفیف 55 هزار تومان-جفت بانکی 270 با تخفیف 200 هزار تومان200 Rials

200 Rials

اسکناس 200 ریالی سری چهارم قیمت تک بانکی 330 با تخفیف 280 هزار تومان-جفت بانکی 1.200.000 با تخفیف 950 هزار تومان


اسکناس 1000 ریالی سری چهارم قیمت تک بانکی 1.3 با تخفیف 1 ميليون تومان-جفت بانکی 4.8 با تخفیف 3.9 ميليون تومان


=============================================================


اسکناس هاي سري پنجم بانک مرکزي

امضا : هويدا - سميعي

20 Rials

20 Rials

اسکناس ۲۰ ریالی سری ۵ قیمت تک بانکی 20 با تخفیف 17 هزار تومان-جفت بانکی 80 با تخفیف 70  هزار تومان50 Rials

50 Rials

اسکناس ۵۰ ریالی سری ۵ قیمت تک بانکی 90 با تخفیف 77 هزار تومان-جفت بانکی 330 با تخفیف 290 هزار تومان


100 Rials

100 Rials

اسکناس ۱۰۰ ریالی سری ۵ قیمت تک بانکی 70 با تخفیف 59 هزار تومان-جفت بانکی 220 با تخفیف 180 هزار تومان

=============================================================اسکناس هاي سري ششم بانک مرکزي

امضا : آموزگار - سميعي (قرمز)


اسکناس ۲۰ ریالی سری ۶ قیمت تک بانکی 8 با تخفیف 7 هزار تومان-جفت بانکی 30 با تخفیف 27 هزار توماناسکناس ۵۰ ریالی سری ۶ قیمت تک بانکی 10 با تخفیف 9 هزار تومان-جفت بانکی 40 با تخفیف 35  هزار تومان100 Rials

100 Rials


اسکناس ۱۰۰ ریالی سری ۶ قیمت تک بانکی 25 با تخفیف 21 هزار تومان-جفت بانکی 100 با تخفیف 85 هزار تومان200 ريال

اسکناس ۲۰۰ ریالی سری ۶ قیمت تک بانکی 100 با تخفیف 85 هزار تومان-جفت بانکی 350 با تخفیف 300 هزار توماناسکناس 500 ریالی سری ۶ قیمت تک بانکی 450 با تخفیف 400 هزار تومان-جفت بانکی 1.9  با تخفیف 1.6 ميليون توماناسکناس 1000 ریالی سری ۶ قیمت تک بانکی 550 با تخفیف 460 هزار تومان-جفت بانکی 2.3  با تخفیف 1.9 ميليون توماناسکناس هاي سري هفتم بانک مرکزي

امضا : آموزگار - فرمانفرما (حاشيه قرمز)


50 Rials

50 Rials

اسکناس ۵۰ ریالی سری ۷ قیمت تک بانکی 40 با تخفیف 35 هزار تومان-جفت بانکی 150 با تخفیف 130 هزار توماناسکناس ۱۰۰ ریالی سری ۷ قیمت تک بانکی 50 با تخفیف 40 هزار تومان-جفت بانکی 185 با تخفیف 170 هزار تومان

اسکناس هاي سري هشتم بانک مرکزي

امضا : آموزگار - فرمانفرما (حاشيه سفيد)
اسکناس 1000ریالی سری هشتم قیمت تک بانکی 360 با تخفیف 300 هزار تومان-جفت بانکی 1.6 با تخفیف 1.3 ميليون تومان

قیمت تک 80 ٪ کيفيت  150 هزار تومان 

اسکناس 5000ریالی سری هشتم قیمت تک بانکی 4 با تخفیف 3.3 ميليون تومان-

قیمت تک 80 ٪ کيفيت  1.8 ميليون تومان


اسکناس هاي سري نهم بانک مرکزي

امضا : آموزگار - سميعي (حاشيه سفيد)اسکناس ۱۰۰ ریالی سری نهم قیمت تک بانکی 50 با تخفیف 40 هزار تومان-جفت بانکی 190 با تخفیف 160 هزار توماناسکناس 200 ریالی سری نهم قیمت تک بانکی 200 با تخفیف 160 هزار تومان-جفت بانکی 700 با تخفیف 600 هزار تومان
اسکناس 500 ریالی سری نهم قیمت تک بانکی 500 با تخفیف 420 هزار تومان-جفت بانکی 2 با تخفیف 1.6 ميليون تومان


=============================================================


اسکناس هاي سري دهم بانک مرکزي

امضا : آموزگار - سميعي

 

اسکناس ۵۰ ریالی سری ۱۰ (يادبود جشن 2500 ساله ) قیمت تک بانکی 15  با تخفیف 13 هزار تومان-جفت بانکی 55 با تخفیف 45 هزار توماناسکناس ۱۰۰ ریالی سری ۱۰ (يادبود جشن 2500 ساله ) قیمت تک بانکی 20000 تومان با تخفیف 17 هزار تومان-جفت بانکی 80  با تخفیف 70 هزار تومان

=============================================================


اسکناس هاي سري يازدهم بانک مرکزي

امضا : آموزگار - جهانشاهي


اسکناس ۵۰ ریالی سری ۱۱ تاریخ ۱۳۵۰ قیمت تک بانکی 30 با تخفیف 25 هزار تومان-جفت بانکی 90 با تخفیف 70 هزار تومان
اسکناس ۵۰ ریالی سری ۱۱ قیمت تک بانکی 14 با تخفیف 11 هزار تومان-جفت بانکی 50 با تخفیف 39 هزار توماناسکناس ۱۰۰ ریالی سری ۱۱ قیمت تک بانکی 15 با تخفیف 12 هزار تومان-جفت بانکی 55 با تخفیف 42 هزار تومان


اسکناس ۲۰۰ ریالی سری ۱۱ قیمت تک بانکی 75 با تخفیف 65 هزار تومان-جفت بانکی 280 با تخفیف 230 هزار توماناسکناس 500 ریالی سری ۱۱ قیمت تک بانکی 200 با تخفیف 160 هزار تومان-جفت بانکی 800 با تخفیف 600 ميليون تومان

قیمت تک ٪ 80 کيفيت 100 هزار تومان
اسکناس 1000 ریالی سری ۱۱ قیمت تک بانکی 300 با تخفیف 250 هزار تومان-جفت بانکی 1.1 با تخفیف 1 ميليون تومان

قیمت تک ٪ 80 کيفيت 150 هزار توماناسکناس 10000 ریالی سری ۱۱ قیمت تک بانکی 4.8 با تخفیف 3.9 ميليون تومان-جفت بانکی 16 با تخفیف 14 ميليون تومان


=============================================================

اسکناس هاي سري دوازدهم بانک مرکزي (الف)

امضا : آموزگار - يگانه
اسکناس ۵۰ ریالی سری ۱۲ (الف) قیمت تک بانکی 14 با تخفیف 10 هزار تومان-جفت بانکی 45 با تخفیف 39 هزار تومان


=============================================================


اسکناس هاي سري دوازدهم بانک مرکزي (ب)

امضا : انصاري - يگانهاسکناس ۵۰ ریالی سری ۱۲ (ب ) قیمت تک بانکی 6.5 با تخفیف 5 هزار تومان-جفت بانکی 26 با تخفیف 19 هزار تومان
اسکناس ۱۰۰ ریالی سری ۱۲ ب شامل ۲ قطعه شماره خارج و روی فلیگران قیمت تک بانکی  9 هزار تومان با تخفیف 7 هزار تومان-جفت بانکی 35 با تخفیف 27 هزار توماناسکناس ۲۰۰ ریالی سری ۱۲ ب قیمت 20 با تخفیف 16 هزار تومان-جفت بانکی 75 با تخفیف 68 هزار توماناسکناس ۵۰۰ ریالی سری ۱۲ ب قیمت 90 با تخفیف 70 هزار تومان-جفت بانکی 300 با تخفیف 250  هزار تومان
اسکناس 1000 ریالی سری ۱۲ ب قیمت 570 با تخفیف 480 هزار تومان-جفت بانکی 3 با تخفیف 2.5  ميليون تومان

قیمت تک ٪ 80 کيفيت 190 هزار توماناسکناس 10000ریالی سری ۱۲ ب قیمت 2.2 با تخفیف 1.9 ميليون تومان-

قیمت تک ٪ 80 کيفيت 900 هزار تومان


=============================================================


اسکناس هاي سري سيزهم بانک مرکزي

امضا : انصاري - مهراناسکناس ۲۰ ریالی سری ۱۳ شامل ۲ قطعه نوشته بی ست و بیست ریال قیمت تک بانکی  5 با تخفیف 4 هزار تومان-جفت بانکی 18 با تخفیف 15 هزار تومان
اسکناس ۵۰ ریالی سری ۱۳ قیمت تک بانکی  8 با تخفیف 7 هزار تومان-جفت بانکی 27 با تخفیف 25 هزار تومان


اسکناس ۱۰۰ ریالی سری ۱۳ قیمت تک بانکی 10 با تخفیف 8 هزار تومان-جفت بانکی 40 با تخفیف 35 هزار تومان
اسکناس ۲۰۰ ریالی سری ۱۳ شامل ( نوشته شهیاد آریامهر) قیمت تک بانکی 25 با تخفیف 20 هزار تومان-جفت بانکی 85 با تخفیف 65 هزار تومان


 

اسکناس ۲۰۰ ریالی سری ۱۳ شامل  (نوشته میدان شهیاد) قیمت تک بانکی 40 با تخفیف 35 هزار تومان-جفت بانکی 200 با تخفیف 160 هزار تومان


اسکناس ۵۰۰ ریالی سری ۱۳ قیمت تک بانکی 50 با تخفیف 42 هزار تومان-جفت بانکی 200 با تخفیف 160 هزار تومان


اسکناس ۱۰۰۰ ریالی سری ۱۳ قیمت تک بانکی 60 با تخفیف 50 هزار تومان-جفت بانکی 250 با تخفیف 200 هزار توماناسکناس 5000 ریالی سری ۱۳ قیمت تک بانکی 250 با تخفیف 200 هزار تومان-جفت بانکی 850 با تخفیف 760 هزار توماناسکناس 10000 ریالی سری ۱۳ قیمت تک بانکی 400 با تخفیف 300 هزار تومان-جفت بانکی 1.5 با تخفیف 1.1 ميليون تومان

قیمت تک با 70٪ کيفيت   190 هزار تومان


 

اسکناس ۱۰۰ ریالی دو تصویر یادبود پنجاهمین سال سلطنت قیمت تک بانکی 15 با تخفیف 14 هزار تومان-جفت بانکی 50 با تخفیف 451 هزار تومان


=============================================================اسکناس هاي سري چهاردهم بانک مرکزي

امضا : يگانه - مهران

20 ريال

20 Rials


اسکناس ۲۰ ریالی سری ۱۴ قیمت تک بانکی 6 با تخفیف 5 هزار تومان-جفت بانکی 25 با تخفیف 19 هزار توماناسکناس ۵۰ ریالی سری ۱۴ قیمت تک بانکی 15 با تخفیف 13 هزار تومان-جفت بانکی 60 با تخفیف 50 هزار توماناسکناس ۱۰۰ ریالی سری ۱۴ قیمت تک بانکی 17 با تخفیف 15 هزار تومان-جفت بانکی 65 با تخفیف 55 هزار تومان

اسکناس ۲۰۰ ریالی سری ۱۴ قیمت تک بانکی 30 با تخفیف 25 هزار تومان-جفت بانکی 120 با تخفیف 108 هزار توماناسکناس ۵۰۰ ریالی سری ۱۴ قیمت تک بانکی 100 با تخفیف 85 هزار تومان-جفت بانکی 450 با تخفیف 350 هزار توماناسکناس ۱۰۰۰ ریالی سری ۱۴ قیمت تک بانکی 70 با تخفیف 60 هزار تومان-جفت بانکی 250 با تخفیف 190 هزار توماناسکناس 10000 ریالی سری ۱۴ قیمت تک بانکی 2 با تخفیف 1.7 ميليون تومان-

قیمت تک 80٪ کيفيت 1.1 ميليون تومان-


=============================================================


اسکناس هاي سري پانزدهم بانک مرکزي

امضا : يگانه - خوش کيش اسکناس ۲۰ ریالی سری ۱۵ قیمت تک بانکی 8 با تخفیف 7 هزار تومان-جفت بانکی 30 با تخفیف 25  هزار تومان

اسکناس ۵۰ ریالی سری ۱۵ قیمت تک بانکی 10 با تخفیف 8  هزار تومان-جفت بانکی 40 با تخفیف 35 هزار تومان
اسکناس ۱۰۰ ریالی سری ۱۵ قیمت تک بانکی 12 با تخفیف 10 هزار تومان-جفت بانکی 55 با تخفیف 48 هزار تومان


اسکناس ۲۰۰ ریالی سری ۱۵ قیمت تک بانکی 30 با تخفیف 26 هزار تومان-جفت بانکی 130 با تخفیف 100 هزار توماناسکناس ۵۰۰ ریالی سری ۱۵ قیمت تک بانکی 70 با تخفیف 60 هزار تومان-جفت بانکی 260 با تخفیف 200 هزار تومان
اسکناس ۱۰۰۰ ریالی سری ۱۵ قیمت تک بانکی 80 با تخفیف 60 هزار تومان-جفت بانکی 300 با تخفیف 250 هزار تومان


+ نوشته شده توسط در یکشنبه سی و یکم فروردین 1393 و ساعت 9:39 |

كلكسيون اسكناس هاي تايوان

 

 

اسکناس ۵۰ يوان- كشور تايوان -سال ۱۹۶۴ - قيمت ۴۵۰۰۰ تومان
 
 

+ نوشته شده توسط در دوشنبه چهارم شهریور 1392 و ساعت 16:27 |

كلكسيون اسكناس كشور روآندا

اسکناس ۱۰۰ فرانك- كشور روآندا -سال ۲۰۰۳ - قيمت ۱۵۰۰۰ تومان
 
 
+ نوشته شده توسط در یکشنبه بیست و هفتم مرداد 1392 و ساعت 14:49 |
 

كلكسيون اسكناس كشور سنگال (آفريقاي غربي)

 

 

اسکناس ۵۰۰ فرانك- كشور سنگال(آفريقاي غربي)- سال ۱۹۹۳ - قيمت ۳۵۰۰۰ تومان


 

 

اسکناس ۱۰۰۰ فرانك- كشور سنگال(آفريقاي غربي)- سال ۱۹۹۷ - قيمت ۷۰۰۰۰ تومان


 

اسکناس ۱۰۰۰ فرانك- كشور سنگال(آفريقاي غربي)- سال ۲۰۰۲ - قيمت ۸۰۰۰۰ تومان


+ نوشته شده توسط در یکشنبه بیست و هفتم مرداد 1392 و ساعت 14:18 |

 

کلکسيون اسکناس آفريقاي جنوبي

 

10 Rand

10 Rand

 

اسکناس ۱۰ راند- آفريقاي جنوبي-سال ۲۰۰۵ - قيمت تک بانکي ۱۱۰۰۰ تومان - قيمت جفت بانکي ۲۲۰۰۰ تومان

 


 

اسکناس ۱۰ راند- آفريقاي جنوبي-سال ۲۰۱۲ -با تصوير نلسون ماندلا (Nelson Mandela ) - قيمت تک بانکي ۱۹۰۰۰ تومان - قيمت جفت بانکي ۳۹۰۰۰ تومان

 


+ نوشته شده توسط در چهارشنبه دوازدهم تیر 1392 و ساعت 10:1 |

کتاب راهنماي اسکناسهاي ايران سال 1392کتاب راهنماي اسکناسهاي ايران سال 1392 - چاپ فريدون نوين فرح بخش -به قيمت 25000 تومان

+ نوشته شده توسط در یکشنبه سیزدهم اسفند 1391 و ساعت 8:53 |

کلکسيون اسکناس تانزانيا 


2000 شيلينگ - تانزانيا چاپ 2010 - تک بانکي 19000 تومان
5000 شيلينگ - تانزانيا چاپ 2010 - تک بانکي 23000 تومان+ نوشته شده توسط در دوشنبه بیست و سوم بهمن 1391 و ساعت 13:49 |

کلکسيون اسکناس جمهوري اسلامي ايران

+ نوشته شده توسط در شنبه بیست و یکم بهمن 1391 و ساعت 15:33 |
فريدون نوين فرح‌بخش

مطلع شديم آقاي فريدون نوين فرحبخش يکي از مجموعه داران بزرگ اسکناس و نويسنده کتاب راهنماي  اسکناسهاي ايران شب گذشته 30 / 10 / 1391 به ديار باقي شتافت. درگذشت ايشان را به بازماندگان و کلکسيونرهاي اسکناس تسليت عرض مينماييم. روحش شاد و يادش گرامي


+ نوشته شده توسط در دوشنبه دوم بهمن 1391 و ساعت 12:13 |
اسکناس کشور تيمور


- اسکناس 100اشکودا -کشور تيمور- 1963- قيمت تک  35000 تومان- جفت 70000 تومان

+ نوشته شده توسط در دوشنبه هجدهم دی 1391 و ساعت 14:6 |

اسکناس کامرون


اسکناس 500 فرانک-کشور کامرون - سال 1986 -قيمت تک 165000 تومان

+ نوشته شده توسط در دوشنبه هجدهم دی 1391 و ساعت 11:22 |

اسکناسهاي دوران رضا خان پهلوياسکناس 500 ريال -قيمت تک 80٪ کيفيت  400000 تومان-


اسکناس 1000 ريال -قيمت تک 80٪ کيفيت  600000 تومان-
اسکناس 20 ريال -قيمت تک 80٪ کيفيت  300000 تومان-
+ نوشته شده توسط در دوشنبه بیستم آذر 1391 و ساعت 12:30 |
کلکسيون اسکناس جزاير سنت هلن


+ نوشته شده توسط در چهارشنبه پانزدهم آذر 1391 و ساعت 9:19 |

کلکسيون اسکناس جزاير پولنزي (نيو هيبريد)اسکناس 1000 فرانک جزاير پولنزي (نيو هيبريد) - 1971-قيمت تک 98000 توماناسکناس 500 فرانک جزاير پولنزي(نيوهيبريد)- 1970-قيمت تک 79000 توماناسکناس 100 فرانک جزاير پولنزي (نيوهيبريد) - 1970-قيمت تک 120000 تومان 
+ نوشته شده توسط در چهارشنبه یکم آذر 1391 و ساعت 15:43 |

کلکسيون اسکناس آمريکااسکناس 100 دلار آمريکا با شماره ستاره دار - قيمت جفت 300 دلار


STAR) UNCIRCULATED)*اسکناس 1 دلار آمريکا - سال 2000 تا 2006 - قيمت تک بانکي 4500 تومان - جفت بانکي 10000 توماناسکناس 2 دلار آمريکا - سال 2000 تا 2006 - قيمت تک بانکي 10000 تومان - جفت بانکي 22000 تومان
اسکناس 5 دلار آمريکا - سال  2009 - قيمت تک بانکي 28000 تومان - جفت بانکي 50000 تومان

 


اسکناس 10 دلار آمريکا - سال  2009 -قيمت کيفيت تک بانکي 50000 تومان -جفت کيفيت بانکي 105000 تومان+ نوشته شده توسط در دوشنبه پانزدهم آبان 1391 و ساعت 14:55 |
کلکسيون اسکناس سوئد
SWEDEN 20 Kronur 2007 P-63d UNC


اسکناس 20 کرون سوئد- 2007-قيمت تک 28000 تومان
Sweden,  P-51d, 5 kronor 1978


اسکناس 5 کرون سوئد- 1978-قيمت تک 40000 تومان - قيمت جفت 85000 تومان
Sweden,  10 kronor 1971, P-52c


اسکناس 10 کرون سوئد- 1979-قيمت تک 55000 تومان - قيمت جفت 115000 توماناسکناس 50 کرون سوئد- 1996-قيمت تک 35000 تومان
اسکناس 5 کرون سوئد- 1960-قيمت تک 95000 تومان
اسکناس 10 کرون سوئد- 1948-قيمت تک 150000 تومان

اسکناس 5 کرون سوئد- 1948-قيمت تک 110000 تومان
+ نوشته شده توسط در شنبه بیست و دوم مهر 1391 و ساعت 9:45 |

اسکناس هاي ايرلند شمالياسکناس ۵ پاوند ايرلند شمالي- سال ۲۰۰۶ - با تصوير فوتباليست معروف جورج بست - قيمت تک

95000 تومان- قيمت جفت 195000 تومان

Northern Ireland, George Best, 5 pounds, 2006 UNC

+ نوشته شده توسط در دوشنبه هفدهم مهر 1391 و ساعت 17:19 |


لیست اسکناس های دوران محمد رضا پهلوي


اسکناس هاي سري اول بانک ملي ايران

امضا : ابتهاج - بامداد5 Rials

5 Rials

 اسکناس ۵ ریالی سری اول قیمت تک بانکی 80 با تخفیف 65 هزار تومان-جفت بانکی 280 با تخفیف 200 هزار تومان


=============================================================


اسکناس هاي سري دوم بانک ملي ايران

امضا : ابتهاج - بامداد


اسکناس 100 ریالی سری دوم قیمت تک 60 ٪ کيفيت 450 هزار تومان
اسکناس 500 ریالی سری دوم قیمت تک 60 ٪ کيفيت 750 هزار تومان=============================================================

اسکناس هاي سري سوم بانک ملي ايران

امضا : ابتهاج - بامداد  سری سوم اسکناس 10 ریالی قیمت تک بانکی 80 با تخفیف 65 هزار تومان-جفت بانکی 300 با تخفیف 220 هزار تومان

  سری سوم اسکناس 20 ریالی قیمت تک بانکی 300 با تخفیف 140 هزار تومان-جفت بانکی 1,250,000 با تخفیف 900 هزار تومان
50 Rials

50 Rials


 سری سوم اسکناس 50 ریالی قیمت تک بانکی 350 با تخفیف 290 هزار تومان-جفت بانکی 1,250,000 با تخفیف 950 هزار تومان
 سری سوم اسکناس 100 ریالی قیمت تک بانکی 700 با تخفیف 600 هزار تومان-جفت بانکی 2.8  با تخفیف 2.2 ميليون تومان
200 Rials

200 Rials


 سری سوم اسکناس 200 ریالی قیمت تک بانکی 350 با تخفیف 280 هزار تومان-جفت بانکی 1.5  با تخفیف 1.1 ميليون تومان
 سری سوم اسکناس 500 ریالی قیمت تک بانکی 2.5با تخفیف 2 ميليون تومان-

قیمت تک 70 ٪ کيفيت 750 هزار تومان
سری سوم اسکناس 1000 ریالی قیمت تک بانکی 4با تخفیف 3.5 ميليون تومان-

قیمت تک 70 ٪ کيفيت 1.2 ميليون تومان

=============================================================


اسکناس هاي سري چهارم بانک ملي ايران (سال 1330)

امضا : زند - رضوي

زند- وارسته


10 Rials

10 Rials


اسکناس ۱۰ ریالی در سری چهارم قیمت تک بانکی 60 با تخفیف 50 هزار تومان می باشد.- جفت بانکی 220 با تخفیف 160 هزار توماناسکناس 50 ریالی در سری چهارم قیمت تک بانکی 110 با تخفیف 90 هزار تومان می باشد.- جفت بانکی 450 با تخفیف 350 هزار تومان100 Rials

100 Rials


اسکناس 100 ریالی در سری چهارم قیمت تک بانکی 200 با تخفیف 160 هزار تومان می باشد.- جفت بانکی 800 با تخفیف 700 هزار تومان
200 Rials

200 Rials


اسکناس 200 ریالی در سری چهارم قیمت تک بانکی 800 با تخفیف 700 هزار تومان می باشد.- جفت بانکی 3.2 با تخفیف 2.4 ميليون تومان


=============================================================


اسکناس هاي سري پنجم بانک ملي ايران (سال 1332)

امضا : ناصر - امامي

ناصر - جهانگير


10 Rials

10 Rials


اسکناس ۱۰ ریالی سری پنجم قیمت تک بانکی 60 با تخفیف 50 هزار تومان-جفت بانکی 200 با تخفیف 160 هزار تومان20 Rials

20 Rials


اسکناس ۲۰ ریالی سری پنجم قیمت تک بانکی 90 با تخفیف 70 هزار تومان-جفت بانکی 350 با تخفیف 290 هزار تومان
اسکناس 50 ریالی سری پنجم قیمت تک بانکی 300 با تخفیف 250 هزار تومان-جفت بانکی 1.3 با تخفیف 1.1 ميليون تومان


=============================================================


اسکناس هاي سري ششم بانک ملي ايران

امضا : ناصر - امامي (سال 1333)


10 Rials

10 Rials


اسکناس ۱۰ ریالی سری ششم قیمت تک بانکی 45 با تخفیف 38 هزار تومان-جفت بانکی 150 با تخفیف 120 هزار تومان20 Rials

20 Rials


 اسکناس ۲۰ ریالی سری ششم قیمت تک بانکی 50 با تخفیف 40 هزار تومان-جفت بانکی 170 با تخفیف 140 هزار تومان50 Rials

50 Rials


اسکناس ۵۰ ریالی سری ششم قیمت تک بانکی 60 با تخفیف 50 هزار تومان-جفت بانکی 220 با تخفیف 190 هزار توماناسکناس ۱۰۰ ریالی سری ششم قیمت تک بانکی 70 با تخفیف 55 هزار تومان-جفت بانکی 250 با تخفیف 210 هزار تومان


=============================================================


اسکناس هاي سري هفتم بانک ملي (سال 1337)

امضا :  کاشاني - ويشکايي


 

اسکناس ۱۰ ریالی سری هفتم  قیمت تک بانکی 15 با تخفیف 12 هزار تومان-جفت بانکی 50 با تخفیف 40 هزار توماناسکناس ۲۰ ریالی سری هفتم قیمت تک بانکی 50 با تخفیف 40 هزار تومان-جفت بانکی 200 با تخفیف 170 هزار تومان


اسکناس 200 ریالی سری هفتم قیمت تک بانکی 250 با تخفیف 210 هزار تومان-جفت بانکی 900 با تخفیف 730 هزار تومان


=============================================================

 


اسکناس هاي سري اول بانک مرکزي (سال 1340)

امضا : شعاعي - کاشانياسکناس ۱۰ ریالی سری اول بانک مرکزی در سال ۱۳۴۰ قیمت تک بانکی 12 با تخفیف 9 هزار تومان-جفت بانکی 45 با تخفیف 36 هزار توماناسکناس ۲۰ ریالی سری اول بانک مرکزی در سال ۱۳۴۰ قیمت تک بانکی 35 با تخفیف 29 هزار تومان-جفت بانکی 150 با تخفیف 120 هزار تومان

=============================================================


اسکناس هاي سري دوم بانک مرکزي

امضا : بهنيا - همايون (سال 1341)

50 Rials

50 Rials

اسکناس ۵۰ ریالی سری ۲ تاریخ ۱۳۴۱ ریز تک بانکی 45 با تخفیف 38 هزار تومان-جفت بانکی 150 با تخفیف 110 هزار تومان


اسکناس ۵۰ ریالی سری ۲ تاریخ ۱۳۴۱ درشت تک بانکی 50 با تخفیف 40 هزار تومان-جفت بانکی 170 با تخفیف 140 هزار توماناسکناس 1000 ریالی سری ۲ تاریخ ۱۳۴۱ تک بانکی 900 با تخفیف 750 هزار تومان-

قیمت تک ٪ 80 کيفيت 250 هزار تومان


=============================================================


اسکناس هاي سري سوم بانک مرکزي

امضا :  بهنيا - سميعي (سال 1342)


100 Rials

100 Rials


اسکناس ۱۰۰ ریالی سری ۳ سال ۱۳۴۲ قیمت تک بانکی 40 با تخفیف 35 هزار تومان-جفت بانکی 150 با تخفیف 120 هزار تومان50 Rials

50 Rials

اسکناس ۵۰ ریالی سری ۳ سال ۱۳۴۳ قیمت تک بانکی 50 با تخفیف 40 هزار تومان-جفت بانکی 200 با تخفیف 160 هزار تومان

=============================================================


اسکناس هاي سري چهارم بانک مرکزي

امضا : بهنيا - سميعي (دوره اول)


اسکناس ۲۰ ریالی سری چهارم قیمت تک بانکی 10 با تخفیف 8 هزار تومان-جفت بانکی 40 با تخفیف 32 هزار توماناسکناس ۵۰ ریالی سری چهارم قیمت تک بانکی 50 با تخفیف 40 هزار تومان-جفت بانکی 200 با تخفیف 160 هزار تومان200 Rials

200 Rials

اسکناس 200 ریالی سری چهارم قیمت تک بانکی 250 با تخفیف 200 هزار تومان-جفت بانکی 900 با تخفیف 720 هزار تومان


اسکناس 1000 ریالی سری چهارم قیمت تک بانکی 1.1 با تخفیف 1 ميليون تومان-جفت بانکی 4 با تخفیف 3.2 ميليون تومان


=============================================================


اسکناس هاي سري پنجم بانک مرکزي

امضا : هويدا - سميعي

20 Rials

20 Rials

اسکناس ۲۰ ریالی سری ۵ قیمت تک بانکی 15 با تخفیف 13 هزار تومان-جفت بانکی 60 با تخفیف 50  هزار تومان50 Rials

50 Rials

اسکناس ۵۰ ریالی سری ۵ قیمت تک بانکی 70 با تخفیف 57 هزار تومان-جفت بانکی 270 با تخفیف 230 هزار تومان


100 Rials

100 Rials

اسکناس ۱۰۰ ریالی سری ۵ قیمت تک بانکی 50 با تخفیف 40 هزار تومان-جفت بانکی 180 با تخفیف 150 هزار تومان

=============================================================اسکناس هاي سري ششم بانک مرکزي

امضا : آموزگار - سميعي (قرمز)


اسکناس ۲۰ ریالی سری ۶ قیمت تک بانکی 5 با تخفیف 4.5 هزار تومان-جفت بانکی 20 با تخفیف 17 هزار توماناسکناس ۵۰ ریالی سری ۶ قیمت تک بانکی 8 با تخفیف 7 هزار تومان-جفت بانکی 30 با تخفیف 25  هزار تومان100 Rials

100 Rials


اسکناس ۱۰۰ ریالی سری ۶ قیمت تک بانکی 20 با تخفیف 17 هزار تومان-جفت بانکی 80 با تخفیف 65 هزار تومان200 ريال

اسکناس ۲۰۰ ریالی سری ۶ قیمت تک بانکی 80 با تخفیف 65 هزار تومان-جفت بانکی 300 با تخفیف 250 هزار توماناسکناس 500 ریالی سری ۶ قیمت تک بانکی 400 با تخفیف 320 هزار تومان-جفت بانکی 1.6  با تخفیف 1.3 ميليون توماناسکناس 1000 ریالی سری ۶ قیمت تک بانکی 450 با تخفیف 360 هزار تومان-جفت بانکی 1.8  با تخفیف 1.6 ميليون توماناسکناس هاي سري هفتم بانک مرکزي

امضا : آموزگار - فرمانفرما (حاشيه قرمز)


50 Rials

50 Rials

اسکناس ۵۰ ریالی سری ۷ قیمت تک بانکی 30 با تخفیف 25 هزار تومان-جفت بانکی 120 با تخفیف 100 هزار توماناسکناس ۱۰۰ ریالی سری ۷ قیمت تک بانکی 35 با تخفیف 30 هزار تومان-جفت بانکی 150 با تخفیف 120 هزار تومان
اسکناس هاي سري هشتم بانک مرکزي

امضا : آموزگار - فرمانفرما (حاشيه سفيد)
اسکناس 1000ریالی سری هشتم قیمت تک بانکی 300 با تخفیف 240 هزار تومان-جفت بانکی 1.3 با تخفیف 1.1 ميليون تومان

قیمت تک 80 ٪ کيفيت  120 هزار تومان 

اسکناس 5000ریالی سری هشتم قیمت تک بانکی 3.5 با تخفیف 3.1 ميليون تومان-

قیمت تک 80 ٪ کيفيت  1.2 ميليون تومان


اسکناس هاي سري نهم بانک مرکزي

امضا : آموزگار - سميعي (حاشيه سفيد)اسکناس ۱۰۰ ریالی سری نهم قیمت تک بانکی 40 با تخفیف 35 هزار تومان-جفت بانکی 170 با تخفیف 140 هزار توماناسکناس 200 ریالی سری نهم قیمت تک بانکی 150 با تخفیف 120 هزار تومان-جفت بانکی 600 با تخفیف 500 هزار تومان
اسکناس 500 ریالی سری نهم قیمت تک بانکی 400 با تخفیف 320 هزار تومان-جفت بانکی 1.7 با تخفیف 1.3 ميليون تومان


=============================================================


اسکناس هاي سري دهم بانک مرکزي

امضا : آموزگار - سميعي

 

اسکناس ۵۰ ریالی سری ۱۰ (يادبود جشن 2500 ساله ) قیمت تک بانکی 10  با تخفیف 9 هزار تومان-جفت بانکی 40 با تخفیف 35 هزار توماناسکناس ۱۰۰ ریالی سری ۱۰ (يادبود جشن 2500 ساله ) قیمت تک بانکی 15000 تومان با تخفیف 13 هزار تومان-جفت بانکی 60  با تخفیف 50 هزار تومان

=============================================================


اسکناس هاي سري يازدهم بانک مرکزي

امضا : آموزگار - جهانشاهي


اسکناس ۵۰ ریالی سری ۱۱ تاریخ ۱۳۵۰ قیمت تک بانکی 20 با تخفیف 17 هزار تومان-جفت بانکی 80 با تخفیف 60 هزار تومان
اسکناس ۵۰ ریالی سری ۱۱ قیمت تک بانکی 10 با تخفیف 9 هزار تومان-جفت بانکی 35 با تخفیف 29 هزار توماناسکناس ۱۰۰ ریالی سری ۱۱ قیمت تک بانکی 11 با تخفیف 9 هزار تومان-جفت بانکی 40 با تخفیف 32 هزار تومان


اسکناس ۲۰۰ ریالی سری ۱۱ قیمت تک بانکی 60 با تخفیف 50 هزار تومان-جفت بانکی 220 با تخفیف 180 هزار توماناسکناس 500 ریالی سری ۱۱ قیمت تک بانکی 150 با تخفیف 120 هزار تومان-جفت بانکی 600 با تخفیف 500 ميليون تومان

قیمت تک ٪ 80 کيفيت 80هزار تومان
اسکناس 1000 ریالی سری ۱۱ قیمت تک بانکی 200 با تخفیف 170 هزار تومان-جفت بانکی 800 با تخفیف 650 هزار تومان

قیمت تک ٪ 80 کيفيت 95 هزار توماناسکناس 10000 ریالی سری ۱۱ قیمت تک بانکی 4 با تخفیف 3.5 ميليون تومان-جفت بانکی 14 با تخفیف 13 ميليون تومان


=============================================================

اسکناس هاي سري دوازدهم بانک مرکزي (الف)

امضا : آموزگار - يگانه
اسکناس ۵۰ ریالی سری ۱۲ (الف) قیمت تک بانکی 10 با تخفیف 9 هزار تومان-جفت بانکی 35 با تخفیف 31 هزار تومان


=============================================================


اسکناس هاي سري دوازدهم بانک مرکزي (ب)

امضا : انصاري - يگانهاسکناس ۵۰ ریالی سری ۱۲ (ب ) قیمت تک بانکی 5 با تخفیف 4 هزار تومان-جفت بانکی 20 با تخفیف 16 هزار تومان
اسکناس ۱۰۰ ریالی سری ۱۲ ب شامل ۲ قطعه شماره خارج و روی فلیگران قیمت تک بانکی  8 هزار تومان با تخفیف 6 هزار تومان-جفت بانکی 30 با تخفیف 22 هزار توماناسکناس ۲۰۰ ریالی سری ۱۲ ب قیمت 15 با تخفیف 12 هزار تومان-جفت بانکی 60 با تخفیف 48 هزار توماناسکناس ۵۰۰ ریالی سری ۱۲ ب قیمت 60 با تخفیف 50 هزار تومان-جفت بانکی 220 با تخفیف 180  هزار تومان
اسکناس 1000 ریالی سری ۱۲ ب قیمت 500 با تخفیف 400 هزار تومان-جفت بانکی 2.5 با تخفیف 2.2  ميليون تومان

قیمت تک ٪ 80 کيفيت 150 هزار توماناسکناس 10000ریالی سری ۱۲ ب قیمت 2 با تخفیف 1.7 ميليون تومان-

قیمت تک ٪ 80 کيفيت 750 هزار تومان


=============================================================


اسکناس هاي سري سيزهم بانک مرکزي

امضا : انصاري - مهراناسکناس ۲۰ ریالی سری ۱۳ شامل ۲ قطعه نوشته بی ست و بیست ریال قیمت تک بانکی  4 با تخفیف 3.5 هزار تومان-جفت بانکی 15 با تخفیف 13 هزار تومان
اسکناس ۵۰ ریالی سری ۱۳ قیمت تک بانکی  5 با تخفیف 4 هزار تومان-جفت بانکی 20 با تخفیف 17 هزار تومان


اسکناس ۱۰۰ ریالی سری ۱۳ قیمت تک بانکی 8 با تخفیف 7 هزار تومان-جفت بانکی 35 با تخفیف 31 هزار تومان
اسکناس ۲۰۰ ریالی سری ۱۳ شامل ( نوشته شهیاد آریامهر) قیمت تک بانکی 17 با تخفیف 15 هزار تومان-جفت بانکی 70 با تخفیف 55 هزار تومان


 

اسکناس ۲۰۰ ریالی سری ۱۳ شامل  (نوشته میدان شهیاد) قیمت تک بانکی 30 با تخفیف 25 هزار تومان-جفت بانکی 150 با تخفیف 120 هزار تومان


اسکناس ۵۰۰ ریالی سری ۱۳ قیمت تک بانکی 40 با تخفیف 32 هزار تومان-جفت بانکی 170 با تخفیف 130 هزار تومان


اسکناس ۱۰۰۰ ریالی سری ۱۳ قیمت تک بانکی 50 با تخفیف 40 هزار تومان-جفت بانکی 200 با تخفیف 160 هزار توماناسکناس 5000 ریالی سری ۱۳ قیمت تک بانکی 170 با تخفیف 150 هزار تومان-جفت بانکی 700 با تخفیف 560 هزار توماناسکناس 10000 ریالی سری ۱۳ قیمت تک بانکی 300 با تخفیف 240 هزار تومان-جفت بانکی 1.2 با تخفیف 1 ميليون تومان

قیمت تک با 70٪ کيفيت   120 هزار تومان


 

اسکناس ۱۰۰ ریالی دو تصویر یادبود پنجاهمین سال سلطنت قیمت تک بانکی 10 با تخفیف 8.5 هزار تومان-جفت بانکی 35 با تخفیف 31 هزار تومان


=============================================================اسکناس هاي سري چهاردهم بانک مرکزي

امضا : يگانه - مهران

20 ريال

20 Rials


اسکناس ۲۰ ریالی سری ۱۴ قیمت تک بانکی 5 با تخفیف 4 هزار تومان-جفت بانکی 20 با تخفیف 16 هزار توماناسکناس ۵۰ ریالی سری ۱۴ قیمت تک بانکی 10 با تخفیف 8.5 هزار تومان-جفت بانکی 50 با تخفیف 40 هزار توماناسکناس ۱۰۰ ریالی سری ۱۴ قیمت تک بانکی 10 با تخفیف 9 هزار تومان-جفت بانکی 50 با تخفیف 42 هزار تومان

اسکناس ۲۰۰ ریالی سری ۱۴ قیمت تک بانکی 20 با تخفیف 16 هزار تومان-جفت بانکی 80 با تخفیف 64 هزار توماناسکناس ۵۰۰ ریالی سری ۱۴ قیمت تک بانکی 70 با تخفیف 57 هزار تومان-جفت بانکی 320 با تخفیف 260 هزار توماناسکناس ۱۰۰۰ ریالی سری ۱۴ قیمت تک بانکی 50 با تخفیف 40 هزار تومان-جفت بانکی 200 با تخفیف 160 هزار توماناسکناس 10000 ریالی سری ۱۴ قیمت تک بانکی 1.7 با تخفیف 1.5 ميليون تومان-

قیمت تک 80٪ کيفيت 980 هزار تومان-


=============================================================


اسکناس هاي سري پانزدهم بانک مرکزي

امضا : يگانه - خوش کيش اسکناس ۲۰ ریالی سری ۱۵ قیمت تک بانکی 5 با تخفیف 4 هزار تومان-جفت بانکی 22 با تخفیف 17  هزار تومان

اسکناس ۵۰ ریالی سری ۱۵ قیمت تک بانکی 7 با تخفیف 6  هزار تومان-جفت بانکی 35 با تخفیف 30 هزار تومان
اسکناس ۱۰۰ ریالی سری ۱۵ قیمت تک بانکی 8 با تخفیف 7 هزار تومان-جفت بانکی 35 با تخفیف 30 هزار تومان


اسکناس ۲۰۰ ریالی سری ۱۵ قیمت تک بانکی 20 با تخفیف 16 هزار تومان-جفت بانکی 80 با تخفیف 65 هزار توماناسکناس ۵۰۰ ریالی سری ۱۵ قیمت تک بانکی 50 با تخفیف 40 هزار تومان-جفت بانکی 200 با تخفیف 160 هزار تومان
اسکناس ۱۰۰۰ ریالی سری ۱۵ قیمت تک بانکی 60 با تخفیف 50 هزار تومان-جفت بانکی 250 با تخفیف 200 هزار تومان


+ نوشته شده توسط در دوشنبه هفدهم مهر 1391 و ساعت 10:25 |

حراج اسکناس ، تمبر و سکه ، ايراني و خارجی

 

CHINA 1951-1998 50 DIFFERENT MILATARY FACTORY RICE FOOD COUPONS COLECTION


1-تعداد ۵۰ قطعه مختلف اسکناس خارجی با کيفيت عالي بانکي فقط ۱۱۰هزار تومان

2-تعداد ۵۰ جفت (100 عدد) مختلف اسکناس خارجی با کيفيت عالي بانکي فقط ۲۳۰ هزار تومان

3-تعداد 100 قطعه مختلف اسکناس خارجی با کيفيت عالي بانکي فقط ۲۲۰۰۰۰  تومان

4-تعداد 100 جفت(200 عدد) مختلف اسکناس خارجی با کيفيت عالي بانکي  ۵۰۰۰۰۰  تومان 

5-تعداد 50 قطعه مختلف اسکناس خارجی با کيفيت متوسط فقط ۷۹ هزار تومان

6-تعداد 10 قطعه مختلف اسکناس خارجی از جنس پليمر فقط  85000 هزار تومان

7-تعداد 10 قطعه مختلف اسکناس دوران محمدرضا پهلوي فقط ۶۵ هزار تومان

8-تعداد 5 قطعه مختلف اسکناس دوران محمدرضا پهلوي  فقط 30 هزار تومان

9-تعداد 10 قطعه مختلف اسکناس جمهوري اسلامي ايران (سال 1358 تا 1380 ) با کيفيت عالي بانکي فقط 25 هزار تومان

10-تعداد 80 قطعه مختلف اسکناس خارجی با کيفيت عالي بانکي به همراه آلبوم 20 برگ فقط ۱۹۰ هزار تومان

=============================================================

آلبوم اسکناس بانک مرکزی ایران


 

آلبوم اسکناس بانک مرکزی ایران شامل اسکناسهای ۱۰۰-۲۰۰-۵۰۰-۱۰۰۰-۲۰۰۰ - ۵۰۰۰-۱۰۰۰۰-۲۰۰۰۰-۵۰۰۰۰  و 100000ریالی با شماره سریال یکسان به صورت جفت بانکی قیمت هر مجموعه ۲۰۰ هزار تومان

قيمت هر مجموعه تک بانکي ۹۰۰۰۰ تومان

=============================================================

آلبوم نگهداري کلکسيون اسکناس
آلبوم اسکناس بزرگ 10 برگ با کلاسور قابل افزايش اوراق قیمت ۴۰ هزار تومان

آلبوم اسکناس بزرگ 15 برگ با کلاسور قابل افزايش اوراق قیمت   ۵۰ هزار تومان

آلبوم اسکناس سايز متوسط 20 برگ با جلد گالينگور قیمت   ۱۶ هزار تومان

=============================================================
 
 
 

-تعداد 40 قطعه مختلف سکه خارجی  فقط ۲۲۰۰۰  تومان

 -تعداد 20 قطعه مختلف سکه ايراني دوران محمد رضا پهلوي   فقط ۲۱۰۰۰  تومان
 -تعداد 20 قطعه مختلف سکه ايراني دوران جمهوري اسلامي  فقط ۱۵۰۰۰ تومان =============================================================

-1000 عدد تمبر ممهور خارجي ۸۸۰۰۰ تومان


- 500 عدد تمبر ممهور ايراني  ۴۵۰۰۰ تومان
 
=============================================================

 

error


=============================================================
+ نوشته شده توسط در شنبه یکم مهر 1391 و ساعت 13:46 |

کلکسيون اسکناس خودمختاري قره باغاسکناس 2 درام  -  خودمختاري  قره باغ- سال 2004 -قيمت تک 16000 تومان

+ نوشته شده توسط در شنبه یکم مهر 1391 و ساعت 12:8 |

کلکسيون اسکناس کشور مولداوياسکناس 1 لئو کشور مولداوي- سال 1999 -قيمت تک 4000 تومان
اسکناس 5 لئو کشور مولداوي- سال 1994 -قيمت تک 11000 تومان
اسکناس 10 لئو کشور مولداوي- سال 1994 -قيمت تک 19000 تومان
+ نوشته شده توسط در چهارشنبه بیست و نهم شهریور 1391 و ساعت 14:31 |

کلکسيون اسکناس آلباني


اسکناس 200 لکه کشور آلباني - سال 2001 -قيمت تک 15000 توماناسکناس 5 لکه کشور آلباني - سال 1976 -قيمت تک 10000 توماناسکناس 1 لکه کشور آلباني - سال 1976 -قيمت تک5000 تومان
اسکناس 10 لکه کشور آلباني - سال 1976 -قيمت تک15000 تومان+ نوشته شده توسط در چهارشنبه بیست و نهم شهریور 1391 و ساعت 14:6 |
کلکسيون اسکناس جزاير آيل آو من


اسکناس 1 پاوند جزاير آيل آو من - سال 1983 -قيمت تک 30000 تومان

اسکناس 5 پاوند جزاير آيل آو من - سال 1983 -قيمت تک 90000 تومان
اسکناس 10 پاوند جزاير آيل آو من - سال 1983 - قيمت تک 130000 تومان+ نوشته شده توسط در چهارشنبه بیست و نهم شهریور 1391 و ساعت 9:59 |

اسکناس کشور مالاوياسکناس 50 کواچا کشور مالاوي - سال 2011 -قيمت تک 10000 تومان
اسکناس 100 کواچا کشور مالاوي - سال 2012 -قيمت تک 15000 تومان
اسکناس 200 کواچا کشور مالاوي - سال 2012 -قيمت تک 19000 تومان
اسکناس 20 کواچا کشور مالاوي - سال 2012 -قيمت تک 7000 تومان
اسکناس 50 کواچا کشور مالاوي - سال 2012 -قيمت تک 9000 تومان+ نوشته شده توسط در سه شنبه بیست و هشتم شهریور 1391 و ساعت 10:55 |
اسکناس کشور ناميبيا


اسکناس 10 دلار کشور ناميبيا - سال 2012 -قيمت تک 16000 توماناسکناس 10 دلار کشور ناميبيا - سال 1993 -قيمت تک 17000 تومان

+ نوشته شده توسط در سه شنبه بیست و هشتم شهریور 1391 و ساعت 10:46 |

اسکناس کشور دومنيکن

اسکناس 50 پزو کشور دومينيکن - سال 2008 -قيمت تک 9000 تومان


+ نوشته شده توسط در سه شنبه بیست و هشتم شهریور 1391 و ساعت 10:33 |

اسکناس  کشور تونساسکناس 1/2 دينار  کشور  تونس- سال 1972 -قيمت تک 34000 تومان
+ نوشته شده توسط در سه شنبه بیست و هشتم شهریور 1391 و ساعت 10:16 |