اسکناس پاپوآ گينه نو
 


اسکناس 2 کينا - پاپوآ گينه نو - سال 2010-جنس پليمر - قيمت تک   25000 تومان
+ نوشته شده توسط در شنبه سیزدهم دی 1393 و ساعت 14:39 |

 

اسکناسهاي آرژانتين

 

 

 

 

اسکناس ۱ پزو -آرژانتین- سال 1952- قيمت تک 50000 تومان- قيمت جفت بانكي 120000 تومان

 


1 Peso

1 Peso

 

اسکناس ۱ پزو - آرژانتین - سال ۱۹۷۳- قيمت تک 10000 تومان
 

10 Pesos

 

10 Pesos

اسکناس ۱۰ پزو - آرژانتین - سال ۱۹۷۳- قيمت تک ۱۵۰۰۰تومان

 


 


 
 

 

اسکناس ۵ آسترال- آرژانتین - سال ۱۹۸۵- قيمت تک 8000 تومان


  
 
 
اسکناس ۵۰ آسترال- آرژانتین - سال ۱۹۸۶- قيمت تک 7000 تومان

 


 

 

 

  اسکناس ۱آسترال- آرژانتین - سال ۱۹۸۵ - قيمت تک 6500 تومان

 

 


 

 

 

-50 پزو آرژانتین -  سال 1983 - قيمت تک بانکي 9000  تومان

  


-1 پزو آرژانتین - سال 1983 -  قيمت تک بانکي 9000 تومان - قيمت جفت بانكي 22000 تومان

 

 


 

-5 پزو آرژانتین - سال 1983 -  قيمت تک بانکي 9000 تومان - قيمت جفت بانكي 22000 تومان

 
-10 پزو آرژانتین - سال 1983 - قيمت تک  9000 تومان - قيمت جفت 22000 تومان

 
 

  اسکناس 1000 پزو- آرژانتین - سال 1976 - قيمت تک 11500 تومان

 


 

 

  اسکناس 5000 پزو- آرژانتین - سال 1977 - قيمت تک 13000 تومان

 

 


 

  اسکناس 10000 پزو با سور شارژ 10 آسترال - آرژانتین - سال 1985 - قيمت تک 45000 تومان

 


+ نوشته شده توسط در پنجشنبه یازدهم دی 1393 و ساعت 17:40 |
اسکناسهاي پرو

 

10000 اينتس پرو چاپ 1988 - تک بانکي 16000 تومان

 


 

 

Peru, 5000 Intis, 1988, A-prefix, UNC

5000 اينتسپرو چاپ 1987  - تک بانکي 9500تومان

 


1,000 Intis

1,000 Intis

1000 اينتس پرو چاپ 1988  - تک بانکي 8500 تومان

 


Peru, 500 Intis, 1987, A - prefix, P-134 (134b), UNC

 

500 اينتس پرو چاپ 1987  - تک بانکي 7500 تومان

 


100 Intis 
 
100 Intis
 

 

100 اينتس پرو چاپ 1987 - تک بانکي  5000 تومان

 

 


50 Intis
 
50 Intis
 
 
50 اينتس پرو چاپ 1987 ، جفت بانکی : 9500 تومان- تک بانکي 4000 تومان

10 Intis
 
10 Intis
 
 
10 اينتسپرو چاپ 1987 ، جفت بانکی : 11000 تومان- تک بانکي 4500 تومان

 

 


 

 

10 سلوس پرو چاپ 1974 ، جفت بانکی : 25000 تومان- تک بانکي 16000 تومان

 


 
5 Soles
 
5 Soles
 
5 سلوس پرو چاپ 1974 - جفت بانکی : 25000 تومان- تک بانکي 13000 تومان

 


 

 

5 سنتاوس پرو چاپ 1965 - تک بانکي 32000 تومان

 


+ نوشته شده توسط در سه شنبه نهم دی 1393 و ساعت 17:12 |
كلكسيون اسکناس اوگاندا

Uganda, 1000 (1,000) Shillings, 2005, P-43, UNC > OVD

اسکناس 1000 شيلينگ-اوگاندا-سال 2005-قيمت تک بانکي15000تومان

Uganda, 500 Shillings, 1986, P-25, UNC

اسکناس 500 شيلينگ-اوگاندا-سال 1986- قيمت تک بانکي25000
 

 
اسکناس 100 شيلينگ-اوگاندا-سال 1988- قيمت تک بانکي 30000 تومان
 
 

 
 
اسکناس 10 شيلينگ-اوگاندا-سال 1987- قيمت تک بانکي 22000 تومان

+ نوشته شده توسط در سه شنبه نهم دی 1393 و ساعت 15:58 |

كلكسيون اسکناس ماداگاسکار

 

 

اسکناس 100 آرياري کشور ماداگاسکار- سال 2004 - قيمت تک 4000تومان جفت 8000 تومان

 


 

 

اسکناس 200 آرياري کشور ماداگاسکار- سال 2004 -قيمت تک 5000 تومان- جفت 10500 تومان


 

+ نوشته شده توسط در سه شنبه نهم دی 1393 و ساعت 15:28 |

اسكناس جزاير گرونسي

 

 

اسكناس 1 پاوند - جزاير گرونسي - سال 1991 - قيمت تك 65000 تومان

 

 


 

+ نوشته شده توسط در دوشنبه هشتم دی 1393 و ساعت 16:17 |
كلكسيون اسکناس مجارستان
 
 
 
1992 Hungary 100 Forint Bank Note Horse-drawn Wagon P 174a

- اسکناس 100 فورينت -مجارستان - 1992- قيمت تک  35000 تومان


- اسکناس 100000 فورينت -مجارستان - 1945- قيمت تک  0000 تومان
1 MILLIARD (BILLION) PENGÖ 1946 P125 Hungary Ungarn UNC

- اسکناس 1000000000 فورينت -مجارستان - 1946- قيمت تک  35000 تومان

- اسکناس 1000 فورينت - کشور مجارستان - 2003- قيمت تک  85000 تومان


- اسکناس 200 فورينت - کشور مجارستان - 2002- قيمت تک  44000 تومان- اسکناس 500 فورينت - کشور مجارستان - 2006- قيمت تک  58000 تومان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- اسکناس 10 فورينت - کشور مجارستان - 1936- قيمت تک  48000تومان 
 
 

+ نوشته شده توسط در دوشنبه هشتم دی 1393 و ساعت 16:12 |

اسکناس مراکش (مغرب) 

 

 

اسکناس 25 درهم مراکش (مغرب) - سال 2012 -جنس تركيب كاغذ و پليمر ( Hybrid Polymer) -  قيمت تک بانکي ۳۰۰۰۰ تومان- قيمت جفت بانکي ۷۵۰۰۰ تومان

 

 


  

 

اسکناس 10 درهم مراکش (مغرب) - سال 1960 - قيمت تک 95 درصد كيفيت 250000 تومان 

 


 

 

+ نوشته شده توسط در دوشنبه هشتم دی 1393 و ساعت 15:49 |

كلكسيون اسکناس روماني

 

 

2000 لئو روماني  چاپ 1999 - از جنس پليمري - تک بانکي 8000 تومان

 

 

 

2000 لئو روماني  چاپ 1999 - از جنس پليمري- به همراه آلبوم مخصوص (FOLDER)تک بانکي 22000 تومان

 

 


 

 

1 Leu

 

اسکناس 1 لي روماني چاپ ۲۰۰۵ -از جنس پليمري-قيمت تک 5000 تومان


 


ROMANIA 50 LEI 1966 P#96 BANKNOTE UNC

اسکناس 50 لي روماني - چاپ 1966  - قيمت تک 50٪ کيفيت ۲۵۰۰۰ تومان 
1,000 Lei
 
1,000 Lei
 
 

اسکناس 1000 لي روماني - چاپ 1998  - قيمت تک  6500 تومان

 اسکناس 5 لي روماني - چاپ 2005  - قيمت تک  12000 تومان

 

500 Lei

500 Lei

اسکناس 500 لي روماني - چاپ 1992  - قيمت تک  13500 تومان

 

 


اسکناس 100 لي روماني - چاپ 1966  - قيمت تک  55000 تومانRomania, 5000 (5,000) Lei, 1998, P-107, UNC

اسکناس 5000 لي روماني - چاپ 1998  - قيمت تک  10000 توماناسکناس 1000 لي روماني - چاپ 1991  - قيمت تک  15000 تومان

اسکناس 500 لي روماني - چاپ 1991  - قيمت تک  35000 تومان
اسکناس 100000 لي روماني - چاپ 1994  - قيمت تک  25000 تومان 

اسکناس 10000 لي روماني - چاپ 2000  -قيمت تک بانکي 15000 تومان

 

 


 

اسکناس 100000 لي روماني - چاپ 1946  -قيمت تک  65000 تومان

 

 


 

 

 

+ نوشته شده توسط در دوشنبه هشتم دی 1393 و ساعت 15:40 |
اسکناسهاي شيلي

 يک عدد اسکناس 100 پزويي شيلي- باکيفيت بانکي - سال 1960 - قيمت 49000 تومانيک عدد اسکناس 50 پزويي با سورشارژ 5 اشکودو شيلي-کيفيت بانکي -  سال 1960 - قيمت 35000 تومان

يک عدد اسکناس 1 اشکودو  شيلي-کيفيت بانکي - سال 1964 - قيمت 15000 تومان


يک عدد اسکناس 1/2 اشکودو  شيلي-کيفيت بانکي -  سال 1962 - قيمت 24000 تومان
 


 يک عدد اسکناس 50 اشکودو  شيلي-کيفيت بانکي -  سال 1962 - قيمت 110000 تومان+ نوشته شده توسط در دوشنبه هشتم دی 1393 و ساعت 15:35 |
كلكسيون اسکناس صربستان 
 


100 دينار صربستان- سال 1941- قيمت تک  50000  تومان
 
10 دينار صربستان- سال 2006- قيمت تک 3000 تومان - قيمت جفت 6500 تومان

20 دينار صربستان- سال 2011- قيمت تک  4000 تومان - قيمت جفت 8500 تومان

 


 
 

50 دينار صربستان- سال 2005- قيمت تک  10000 تومان - قيمت جفت 21000 تومان

 


100 دينار صربستان- سال 2005- قيمت تک  18000 تومان
500 دينار صربستان
- سال 2004- قيمت تک  59000 تومان


 

+ نوشته شده توسط در دوشنبه هشتم دی 1393 و ساعت 15:7 |

اسکناس قطر

 

 

اسکناس 5 ريال قطر - چاپ 2003- قيمت تک 12000 تومان

 

 


 

 

 

 

اسکناس 5 ريال قطر - چاپ 1996- قيمت تک 50000 تومان

 

 


 

 اسکناس 1 ريال قطر - چاپ 1985- قيمت تک 10000 تومان

 


 

+ نوشته شده توسط در دوشنبه هشتم دی 1393 و ساعت 14:41 |

اسكناس گينه نو

 

 

اسكناس 5 كينا با سورشارژ 25 سيلور جوبيلي- گينه جديد - سال 2000 - قيمت 55000 تومان

 


 

+ نوشته شده توسط در دوشنبه هشتم دی 1393 و ساعت 12:28 |

اسکناسهاي بوسني و هرزگوين

 

 

اسکناس 10 دينار بوسني و هرزگوين -سال 1992 -قيمت تک بانکي3000تومان-قيمت جفت بانکي7000 تومان

 


 

اسکناس 50 دينار بوسني و هرزگوين -سال 1992-قيمت تک بانکي3500تومان-قيمت جفت بانکي7000 تومان

 
اسکناس 25 دينار بوسني و هرزگوين -سال 1992 - قيمت تک بانکي3500تومان - قيمت جفت بانکي7500 تومان
 

Image Hosting by Vendio
 
اسکناس 100 دينار بوسني و هرزگوين -سال 1992-قيمت تک بانکي3000تومان-قيمت جفت بانکي7000 تومان
 اسکناس 100000 دينار بوسني و هرزگوين -1993-قيمت تک بانکي8000تومان
 


اسکناس 5 مارکا بوسني و هرزگوين - سال1998  -قيمت تک بانکي 16000 تومان

+ نوشته شده توسط در دوشنبه هشتم دی 1393 و ساعت 11:49 |

كلكسيون اسکناس زامبيا 

 


 

10 کواچا زامبيا - سال 1989 - تک بانکي 5000 تومان

 50 کواچا زامبيا  - تک بانکي 3500 تومان - جفت بانکی : 7500 تومان

 


 


2 کواچا زامبيا - سال 1986 - تک بانکي 3500 تومان - جفت بانکی : 7500 تومان

 

  

 500 کواچا زامبيا - سال 2005 - تک  6000 تومان - جفت 13000 تومان


 

1000 کواچا زامبیا - چاپ 2004 -  جنس پلیمر  -تک بانکي 6000 تومان - جفت بانکی : 21000 تومان

 

 

20 کواچا زامبیا  -  سال 1986 - جفت بانکی  11000 تومان - تک بانکي 5500 تومان


 

20 کواچا زامبیا  -  سال 1989 - جفت بانکی 9500تومان - تک بانکي 4500 تومان

 


 

5 کواچا زامبیا  -  سال 2012 - جفت بانکی 11000تومان - تک بانکي 5000 تومان

 


 

 100 کواچا زامبيا - سال 1986 - قيمت تک  4000 تومان

 


 

 

 100 کواچا زامبيا - سال 1991 - تک بانکي 25000 تومان 


+ نوشته شده توسط در یکشنبه هفتم دی 1393 و ساعت 18:32 |
كلكسيون اسکناس لائوس
 

اسکناس 20 کيپ لائوس - سال 1979 - قيمت تک 4000 تومان- قيمت جفت 8500 توماناسکناس 5 کيپ لائوس - سال 1979 - قيمت تک 3000 تومان- قيمت جفت 6500 توماناسکناس 2000 کيپ لائوس - سال 2003 - قيمت تک 5500 تومان- قيمت جفت 12000 توماناسکناس 10 کيپ لائوس - سال 1979 - قيمت تک 3000 تومان- قيمت جفت 6500 تومان

Image Hosting by Vendio


اسکناس 1000 کيپ لائوس - سال 2008 - قيمت تک 5000 تومان- قيمت جفت 11000 تومان

 


اسکناس 100 کيپ لائوس - سال 1979 - قيمت تک 4000 تومان- قيمت جفت 9000 تومان
LAOS  LAO 500  KIP 1988  UNC

اسکناس 500 کيپ لائوس - سال 1988 - قيمت تک 2500 تومان- قيمت جفت 6000 توماناسکناس 100 کيپ لائوس - سال 1970 - قيمت تک 8000 تومان


اسکناس 10 کيپ لائوس - سال 1962 - قيمت تک 30000 تومان - قيمت جفت 70000 تومان
 

 
 اسکناس 10 کيپ لائوس - سال 1960 - قيمت تک 10000 تومان 
 

 
 اسکناس 1000 کيپ لائوس - سال 1963 - قيمت تک 60000 تومان
 

 
 اسکناس 200 کيپ لائوس - سال 1963 - قيمت تک 45000 تومان
 

 
 
 اسکناس 50 کيپ لائوس - سال 1963 - قيمت تک 30000 تومان
 

 
 اسکناس 1 کيپ لائوس - سال 1962 - قيمت تک 10000 تومان
 

+ نوشته شده توسط در یکشنبه هفتم دی 1393 و ساعت 16:44 |

كلكسيون اسكناس كشور روآندا 

 

اسکناس 100 فرانك- كشور روآندا -سال 2003 - قيمت 35000 تومان
 
 
+ نوشته شده توسط در یکشنبه هفتم دی 1393 و ساعت 14:49 |

اسکناس سومالي

 1000 شيلينگ سومالي - سال 1990- قيمت تک  8000  تومان - قيمت جفت 17000 تومان

500 شيلينگ سومالي لند - سال 2010- قيمت تک  10000  تومان

 


50 شيلينگ سومالي - سال 1990- قيمت تک  16000  تومان

 


 

500 شيلينگ سومالي - سال 1989- قيمت تک  19000  تومان

 


 

+ نوشته شده توسط در یکشنبه هفتم دی 1393 و ساعت 13:22 |
كلكسيون اسکناس زئير
 
 

 

اسکناس 1 نواکس - کشور زئير -1993-قيمت تک   7000 تومان 

5 Zaires
5 Zaires
 

اسکناس 5 زيير - کشور زئير -1977-قيمت تک   12000 تومان
 

 


اسکناس 10 نواکس - کشور زئير -1993-قيمت تک   15000 تومان

 


 

 

اسکناس 5 نواکس - کشور زئير -1993-قيمت تک   11000 تومان 

 

 


 

اسکناس 5000 نواکس - کشور زئير -1995-قيمت تک   25000 تومان


 

اسکناس 1000 نواکس - کشور زئير -1995-قيمت تک   20000 تومان

 

 


 

 

اسکناس 200 نواکس - کشور زئير -1994-قيمت تک   17000 تومان

 

 


 

اسکناس 1000000 زيير - کشور زئير -1992-قيمت تک   25000 تومان

 

 


 

اسکناس 10 نواكس - کشور زئير -1993-قيمت تک   15000 تومان

 

 


 

اسکناس 50 نواكس - کشور زئير -1993-قيمت تک   19000 تومان


 

+ نوشته شده توسط در یکشنبه هفتم دی 1393 و ساعت 12:29 |

كلكسيون اسکناس بوتان

 

 

اسکناس1 نالترام بوتان - 1986-قيمت تک بانکي 5000 تومان
 


اسکناس1 نالترام بوتان - 2006 -قيمت تک بانکي 3000تومان- قيمت جفت بانکي 6500 تومان

 
 
 
اسکناس۵ نالترام بوتان - 2006 -قيمت تک بانکي 25000 تومان
 

 
 
 
 
اسکناس50 نالترام بوتان - سال 2008 -قيمت تک بانکي 30000 تومان
+ نوشته شده توسط در یکشنبه هفتم دی 1393 و ساعت 10:46 |

اسکناس کشور مالديو

 

 

اسکناس 20 روفيا کشور مالديو - سال 1987 -قيمت تک 20000 تومان

 

 


 

اسکناس 10 روفيا کشور مالديو - سال 2011 -قيمت تک 13000 تومان


 

اسکناس 5 روفيا کشور مالديو - سال 2011 -قيمت تک 10000 تومان

 

 


 

+ نوشته شده توسط در یکشنبه هفتم دی 1393 و ساعت 10:6 |

كلكسيون اسکناس برمه


 


اسکناسها 5 کيات برمه سال 1973 - قيمت تک بانکي 3500 تومان- قيمت جفت بانکي 7500 تومان
 


اسکناسها 75 کيات برمه - سال 1985 - قيمت تک با 80 درصد کيفيت  4000 تومان-


 


اسکناس 10 کيات برمه - سال 1973 - قيمت تک بانکي  5000 تومان- قيمت جفت 10500 تومان


 اسکناس 35 کيات برمه - سال 1986 - قيمت تک بانکي  5000 توماناسکناس 1 کيات برمه - سال 1990 - قيمت تک بانکي  3500 تومان- قيمت جفت 8000 تومان
اسکناس 50 کيات برمه - سال 1997 - قيمت تک بانکي  4000 تومان- قيمت جفت 8500 توماناسکناس 100 کيات برمه - سال 1994 - قيمت تک بانکي  5000 تومان- قيمت جفت 10500 تومان

Myanmar, LOT, 2 x 1 Kyat, ND (1996), P-69, UNC 2 for $1

اسکناس 1 کيات برمه - سال 1996 - قيمت تک بانکي  2000 تومان- قيمت جفت 4500 توماناسکناس 50 پاياس برمه - سال 1994 - قيمت تک بانکي  2000 تومان- قيمت جفت 4500 تومانP72 MYANMAR 20 KYAT 1994 BANK NOTE PAPER MONEY

اسکناس 20 کيات برمه - سال 1994 - قيمت تک بانکي  2500 تومان- قيمت جفت 5500 تومان
اسکناس 1 کيات برمه - سال 1972 - قيمت تک بانکي  2000 تومان- قيمت جفت 4500 تومان


اسکناس 15 کيات برمه - سال 1986 - قيمت تک بانکي  3500 تومان- قيمت جفت 7500 توماناسکناس 25 کيات برمه - سال 1972 - قيمت تک بانکي  5000 تومان- قيمت جفت 11500 تومان

اسکناس 10 کيات برمه (مستعمره ژاپن در جنگ دوم جهاني )- سال 1942 - قيمت تک بانکي  12000 تومان- قيمت جفت 25000 تومان


اسکناس 5 کيات برمه - سال 1997 - قيمت تک بانکي  3000 تومان- قيمت جفت 6500 تومان
اسکناس 10 کيات برمه - سال 1997 - قيمت تک بانکي  3000 تومان- قيمت جفت 6500 تومان


+ نوشته شده توسط در شنبه ششم دی 1393 و ساعت 13:59 |

اسکناس هاي ازبکستان

 

- اسکناس 1 سام -بازبکستان- 1994- قيمت تک بانکي 5000 تومان


 

- اسکناس 25 سام -بازبکستان- 1994- قيمت تک بانکي 12000 تومان

 


 

- اسکناس 5 سام -بازبکستان- 1994- قيمت تک بانکي 7500 تومان

  

اسکناس 1 سام ازبکستان - سال 1992 - قيمت تک 4000 تومان

اسکناس 200 سام ازبکستان - سال 1997 - قيمت تک 8500 تومان
 
 

اسکناس 500 سام ازبکستان - سال 1999 - قيمت تک 10500 تومان

 

 


 

 

اسکناس 10 سام ازبکستان - سال 1994 - قيمت تک 6500 تومان

 


 

+ نوشته شده توسط در جمعه پنجم دی 1393 و ساعت 18:3 |
اسکناس يونان

 

 

/**/

 

اسکناس 1000 دراخما - يونان  - سال 1939 - قيمت 63000 تومان

اسکناس 100 دراخما - يونان  - سال 1978 - قيمت تک 13000 توماناسکناس 1000 دراخما - يونان  - سال 1970- قيمت 25000 تومان


اسکناس 1000 دراخما - يونان  - سال 1926 - کيفيت 80٪ قيمت 45000 تومان

GREECE 100000 DRACHMA 125 1944 SILVER TETRADRACHIM COIN

اسکناس 100000 دراخما - يونان  - سال 1944 - قيمت تک 35000 تومان


سکناس 200 دراخما - يونان  - سال 1944 - قيمت تک 39000 تومان
GREECE 500000 500,000 DRACHMAI 1944 EURO ZEUS WHEAT SCARCE NOTE Free Shipping

 

اسکناس 500000 دراخما - يونان  - سال 1944 - قيمت تک 28000 تومان
Greece- 25000 (25.000) Drachmas 1943 P-123 UNC X 5 Pcs


اسکناس 25000 دراخما - يونان  - سال 1943 - قيمت تک 26000 تومان
اسکناس 5000 دراخما - يونان  - سال 1942 - قيمت تک 34000 تومان
+ نوشته شده توسط در جمعه پنجم دی 1393 و ساعت 12:54 |

کلکسيون اسکناس مغولستان

 

 

اسکناس ۵۰ مونگوليا مغولستان -۲۰۰۰-قيمت تک بانکي5000 تومان- جفت بانکي10500 تومان

 

 


 


 

  اسکناس 10 مونگوليا مغولستان -سال 2000 -قيمت تک بانکي3000 تومان- جفت بانکي6500 تومان

 

  
 

 

اسکناس ۱۰۰ مونگوليا مغولستان -سال 2000 -قيمت تک بانکي۵۵۰۰ تومان- جفت بانکي۱۲۰۰۰تومان

 

 


 

 


 

 

اسکناس 5 مونگوليا مغولستان -سال 2000 -قيمت تک بانکي3000تومان- جفت بانکي 6500 تومان
 


 

 

اسکناس 20 مونگوليا مغولستان-سال 2000-قيمت تک بانکي3000تومان- جفت بانکي6500 تومان

 


 

 

اسکناس ۱ مونگوليا مغولستان -۱۹۹۳-قيمت تک بانکي۲۵۰۰ تومان- جفت بانکي۵۵۰۰  تومان

 
 
 
اسکناس ۱ مونگوليا مغولستان -سال ۱۹۵۵-قيمت تک بانکي۶۰۰۰  تومان- جفت بانکي۱۶۰۰۰ تومان

 
 
اسکناس 20 توگريک مغولستان -سال 1993 -قيمت تک بانکي4000تومان- جفت بانکي8500 تومان

 
 
 
اسکناس ۱ توگريک مغولستان -۱۹۶۶-قيمت تک بانکي۵۰۰۰ تومان- جفت بانکي۱۱۰۰۰ تومانMongolia 100 Tugrik 1981 P-48 ,VF


اسکناس 100 توگريک مغولستان -1981-قيمت تک بانکي9000 توماناسکناس 50 توگريک مغولستان -۱۹۹۳-قيمت تک بانکي  6000تومان


اسکناس 10 توگريک مغولستان -۱۹۹۳-قيمت تک بانکي  5000تومان


+ نوشته شده توسط در پنجشنبه چهارم دی 1393 و ساعت 17:51 |
اسکناسهاي بنگلادش

 
 

- اسکناس 10 تاکا -بنگلادش-2005-قيمت تک بانکي 3500 تومان - جفت بانکي 8000 تومان


 

- اسکناس 10 تاکا-بنگلادش- سال2000- قيمت تک بانکي 5000 تومان- جفت  10000 تومان

 
- اسکناس 5 تاکا -بنگلادش- 1991- قيمت تک بانکي 7000 تومان


- اسکناس 10تاکا-بنگلادش- 1982- قيمت تک  9000 تومان

Bangladesh, 50 taka, ND (2000), P-36, UNC


- اسکناس 50تاکا-بنگلادش- 2010- قيمت تک بانکي 6000 تومان - جفت بانکي ۱۵۰۰۰تومان- اسکناس 2تاکا-بنگلادش- 2011- قيمت تک بانکي 3000 تومان - جفت بانکي 7000 تومان


- اسکناس 5 تاکا -بنگلادش- 2011- قيمت تک بانکي 4000 تومان - جفت بانکي 8500 تومان

- اسکناس 100تاکا-بنگلادش- 2008-قيمت تک بانکي 8000 تومان- جفت بانکي 16000 تومان


- اسکناس 2تاکا-بنگلادش- 2009- قيمت تک بانکي 3500 تومان - جفت بانکي 7500 تومان

 
- اسکناس 10تاکا-بنگلادش- 2012- قيمت تک بانکي 5000 تومان - جفت بانکي 11500 تومان


- اسکناس 20تاکا-بنگلادش- 2012- قيمت تک بانکي 6500 تومان - جفت بانکي 13500 تومان+ نوشته شده توسط در پنجشنبه چهارم دی 1393 و ساعت 11:48 |

اسکناس کشور مالاوي

 

 

اسکناس 10 کواچا کشور مالاوي - سال 2004 -قيمت تک 8000 تومان

 

 


 

اسکناس 100 کواچا کشور مالاوي - سال 2012 -قيمت تک 15000 تومان

 

 


 

اسکناس 200 کواچا کشور مالاوي - سال 2012 -قيمت تک 19000 تومان


 


اسکناس 20 کواچا کشور مالاوي - سال 2012 -قيمت تک 7000 تومان

 

 


 

اسکناس 50 کواچا کشور مالاوي - سال 2012 -قيمت تک 9000 تومان


 

+ نوشته شده توسط در سه شنبه دوم دی 1393 و ساعت 10:55 |

اسکناس هاي بلغارستان


 

اسکناس 20لوا بلغارستان -1991-قيمت تک بانکي4000تومان-قيمت جفت بانکي9000 تومان

 

 
اسکناس 10 لوا بلغارستان -1951-قيمت تک بانکي7000تومان-قيمت جفت بانکي15000 تومان


 

 

اسکناس 2 لوا بلغارستان -سال 1974-قيمت تک 4500تومان

 
اسکناس 50 لوا بلغارستان -سال1951 -قيمت تک 8000 تومان


اسکناس 50 لوا بلغارستان -سال1992 -قيمت تک 6000 تومان


اسکناس 25 لوا بلغارستان -سال1951 -قيمت تک 9000 تومان
Bulgaria- 200 Leva 1992  P-103 UNC X10 Pcs

اسکناس 200 لوا بلغارستان -سال1992 -قيمت تک 9000 تومان

 


BULGARIA 200 Leva Banknote World Money 1951 Currency aU

اسکناس 200 لوا بلغارستان -سال1951 - قيمت 15000 تومان

 
اسکناس 1 لوا بلغارستان -سال1962 -قيمت تک 5000 تومان
اسکناس 5000 لوا بلغارستان -سال1997 -قيمت تک 45000 تومان


 

اسکناس 2000 لوا بلغارستان -سال1996 -قيمت تک 65000 تومان

 


 

اسکناس 2 لوا بلغارستان -سال2005 -قيمت تک 20000 تومان

اسکناس 1 لوا بلغارستان -سال1999 -قيمت تک 19000 تومان

 اسکناس 5 لوا بلغارستان -سال1999 -قيمت تک 45000 توماناسکناس 10 لوا بلغارستان -سال1999 -قيمت تک 55000 توماناسکناس 100 لوا بلغارستان -سال1993 -قيمت تک 29000 تومان

 اسکناس 1000 لوا بلغارستان -سال1994 -قيمت تک 38000 تومان
 
+ نوشته شده توسط در جمعه هفتم آذر 1393 و ساعت 15:19 |

كلكسيون اسکناس سودان

 

 

1 پاوند سودان - سال 2006- قيمت تک  9500  تومان - قيمت جفت 20000 تومان

 
100 پاوند سودان - سال 1989- قيمت تک  8000  تومان - قيمت جفت 17000 تومان

 


 

1 پاوند سودان - سال 1987- قيمت تک  5500  تومان - قيمت جفت 12000 تومان

 

 


 

 

100 پاوند سودان - سال 2006- قيمت تک  19000  تومان

 


 

 

25 پاوند سودان - سال 1992- قيمت تک  15000  تومان

 


 

10 پاوند سودان - سال 1993- قيمت تک  13000  تومان

 

 


 50 پاوند سودان - سال 1991- قيمت تک  23000  تومان

 

 


  50 پاوند سودان - سال 1978- قيمت تک  33000  تومان

 

 


 

  5 پاوند سودان - سال 1991- قيمت تک  7000  تومان

 

 


 

 

25  پاوند سودان - سال 1978- قيمت تک  45000  تومان

 


+ نوشته شده توسط در سه شنبه هشتم مهر 1393 و ساعت 16:31 |


لیست اسکناس های دوران محمد رضا پهلوي


اسکناس هاي سري اول بانک ملي ايران

امضا : ابتهاج - بامداد5 Rials

5 Rials

 اسکناس ۵ ریالی سری اول قیمت تک بانکی 100 با تخفیف 85 هزار تومان-جفت بانکی 350 با تخفیف 300 هزار تومان


=============================================================


اسکناس هاي سري دوم بانک ملي ايران

امضا : ابتهاج - بامداد


اسکناس 100 ریالی سری دوم قیمت تک 60 ٪ کيفيت 950 هزار تومان
اسکناس 500 ریالی سری دوم قیمت تک 60 ٪ کيفيت 950 هزار تومان=============================================================

اسکناس هاي سري سوم بانک ملي ايران

امضا : ابتهاج - بامداد  سری سوم اسکناس 10 ریالی قیمت تک بانکی 100 با تخفیف 85 هزار تومان-جفت بانکی 370 با تخفیف 300 هزار تومان

  سری سوم اسکناس 20 ریالی قیمت تک بانکی 400 با تخفیف 340 هزار تومان-جفت بانکی 1,500,000 با تخفیف 1.200.000  تومان
50 Rials

50 Rials


 سری سوم اسکناس 50 ریالی قیمت تک بانکی 420 با تخفیف 360 هزار تومان-جفت بانکی 1,900,000 با تخفیف 1,500,000 تومان
 سری سوم اسکناس 100 ریالی قیمت تک بانکی 850 با تخفیف 700 هزار تومان-جفت بانکی 3.4  با تخفیف 2.8 ميليون تومان
200 Rials

200 Rials


 سری سوم اسکناس 200 ریالی قیمت تک بانکی 430 با تخفیف 350 هزار تومان-جفت بانکی 1.9  با تخفیف 1.3 ميليون تومان
 سری سوم اسکناس 500 ریالی قیمت تک بانکی 3با تخفیف 2.2 ميليون تومان-

قیمت تک 70 ٪ کيفيت 950 هزار تومان
سری سوم اسکناس 1000 ریالی قیمت تک بانکی 4.5 با تخفیف 4.2 ميليون تومان-

قیمت تک 70 ٪ کيفيت 1.9 ميليون تومان

=============================================================


اسکناس هاي سري چهارم بانک ملي ايران (سال 1330)

امضا : زند - رضوي

زند- وارسته


10 Rials

10 Rials


اسکناس ۱۰ ریالی در سری چهارم قیمت تک بانکی 80 با تخفیف 70 هزار تومان می باشد.- جفت بانکی 290 با تخفیف 230 هزار توماناسکناس 50 ریالی در سری چهارم قیمت تک بانکی 170 با تخفیف 140 هزار تومان می باشد.- جفت بانکی 570 با تخفیف 450 هزار تومان100 Rials

100 Rials


اسکناس 100 ریالی در سری چهارم قیمت تک بانکی 300 با تخفیف 260 هزار تومان می باشد.- جفت بانکی 1.000.000 با تخفیف 700 هزار تومان
200 Rials

200 Rials


اسکناس 200 ریالی در سری چهارم قیمت تک بانکی 900 با تخفیف 800 هزار تومان می باشد.- جفت بانکی 3.8 با تخفیف 2.9 ميليون تومان


=============================================================


اسکناس هاي سري پنجم بانک ملي ايران (سال 1332)

امضا : ناصر - امامي

ناصر - جهانگير


10 Rials

10 Rials


اسکناس ۱۰ ریالی سری پنجم قیمت تک بانکی 70 با تخفیف 60 هزار تومان-جفت بانکی 230 با تخفیف 190 هزار تومان20 Rials

20 Rials


اسکناس ۲۰ ریالی سری پنجم قیمت تک بانکی 110 با تخفیف 90 هزار تومان-جفت بانکی 450 با تخفیف 390 هزار تومان
اسکناس 50 ریالی سری پنجم قیمت تک بانکی 500 با تخفیف 390 هزار تومان-جفت بانکی 1.6 با تخفیف 1.4 ميليون تومان


=============================================================


اسکناس هاي سري ششم بانک ملي ايران

امضا : ناصر - امامي (سال 1333)


10 Rials

10 Rials


اسکناس ۱۰ ریالی سری ششم قیمت تک بانکی 60 با تخفیف 50 هزار تومان-جفت بانکی 190 با تخفیف 150 هزار تومان20 Rials

20 Rials


 اسکناس ۲۰ ریالی سری ششم قیمت تک بانکی 70 با تخفیف 60 هزار تومان-جفت بانکی 270 با تخفیف 240 هزار تومان50 Rials

50 Rials


اسکناس ۵۰ ریالی سری ششم قیمت تک بانکی 80 با تخفیف 60 هزار تومان-جفت بانکی 300 با تخفیف 250 هزار توماناسکناس ۱۰۰ ریالی سری ششم قیمت تک بانکی 90 با تخفیف 755 هزار تومان-جفت بانکی 330 با تخفیف 300 هزار تومان


=============================================================


اسکناس هاي سري هفتم بانک ملي (سال 1337)

امضا :  کاشاني - ويشکايي


 

اسکناس ۱۰ ریالی سری هفتم  قیمت تک بانکی 20 با تخفیف 16 هزار تومان-جفت بانکی 80 با تخفیف 70 هزار توماناسکناس ۲۰ ریالی سری هفتم قیمت تک بانکی 80 با تخفیف 70 هزار تومان-جفت بانکی 300 با تخفیف 250 هزار تومان


اسکناس 200 ریالی سری هفتم قیمت تک بانکی 400 با تخفیف 310 هزار تومان-جفت بانکی 1.300.000 با تخفیف 1.000.000 تومان


=============================================================

 


اسکناس هاي سري اول بانک مرکزي (سال 1340)

امضا : شعاعي - کاشانياسکناس ۱۰ ریالی سری اول بانک مرکزی در سال ۱۳۴۰ قیمت تک بانکی 15 با تخفیف 12 هزار تومان-جفت بانکی 52 با تخفیف 42 هزار توماناسکناس ۲۰ ریالی سری اول بانک مرکزی در سال ۱۳۴۰ قیمت تک بانکی 50 با تخفیف 40 هزار تومان-جفت بانکی 170 با تخفیف 140 هزار تومان

=============================================================


اسکناس هاي سري دوم بانک مرکزي

امضا : بهنيا - همايون (سال 1341)

50 Rials

50 Rials

اسکناس ۵۰ ریالی سری ۲ تاریخ ۱۳۴۱ ریز تک بانکی 65 با تخفیف 55 هزار تومان-جفت بانکی 220 با تخفیف 180 هزار تومان


اسکناس ۵۰ ریالی سری ۲ تاریخ ۱۳۴۱ درشت تک بانکی 75 با تخفیف 65 هزار تومان-جفت بانکی 250 با تخفیف 190 هزار توماناسکناس 1000 ریالی سری ۲ تاریخ ۱۳۴۱ تک بانکی 1.100.000 با تخفیف 950 هزار تومان-

قیمت تک ٪ 80 کيفيت 450 هزار تومان


=============================================================


اسکناس هاي سري سوم بانک مرکزي

امضا :  بهنيا - سميعي (سال 1342)


100 Rials

100 Rials


اسکناس ۱۰۰ ریالی سری ۳ سال ۱۳۴۲ قیمت تک بانکی 50 با تخفیف 40 هزار تومان-جفت بانکی 170 با تخفیف 140 هزار تومان50 Rials

50 Rials

اسکناس ۵۰ ریالی سری ۳ سال ۱۳۴۳ قیمت تک بانکی 80 با تخفیف 65 هزار تومان-جفت بانکی 300 با تخفیف 230 هزار تومان

=============================================================


اسکناس هاي سري چهارم بانک مرکزي

امضا : بهنيا - سميعي (دوره اول)


اسکناس ۲۰ ریالی سری چهارم قیمت تک بانکی 15 با تخفیف 12 هزار تومان-جفت بانکی 55 با تخفیف 45 هزار توماناسکناس ۵۰ ریالی سری چهارم قیمت تک بانکی 65 با تخفیف 55 هزار تومان-جفت بانکی 270 با تخفیف 200 هزار تومان200 Rials

200 Rials

اسکناس 200 ریالی سری چهارم قیمت تک بانکی 330 با تخفیف 280 هزار تومان-جفت بانکی 1.200.000 با تخفیف 950 هزار تومان


اسکناس 1000 ریالی سری چهارم قیمت تک بانکی 1.3 با تخفیف 1 ميليون تومان-جفت بانکی 4.8 با تخفیف 3.9 ميليون تومان


=============================================================


اسکناس هاي سري پنجم بانک مرکزي

امضا : هويدا - سميعي

20 Rials

20 Rials

اسکناس ۲۰ ریالی سری ۵ قیمت تک بانکی 20 با تخفیف 17 هزار تومان-جفت بانکی 80 با تخفیف 70  هزار تومان50 Rials

50 Rials

اسکناس ۵۰ ریالی سری ۵ قیمت تک بانکی 90 با تخفیف 77 هزار تومان-جفت بانکی 330 با تخفیف 290 هزار تومان


100 Rials

100 Rials

اسکناس ۱۰۰ ریالی سری ۵ قیمت تک بانکی 70 با تخفیف 59 هزار تومان-جفت بانکی 220 با تخفیف 180 هزار تومان

=============================================================اسکناس هاي سري ششم بانک مرکزي

امضا : آموزگار - سميعي (قرمز)


اسکناس ۲۰ ریالی سری ۶ قیمت تک بانکی 8 با تخفیف 7 هزار تومان-جفت بانکی 30 با تخفیف 27 هزار توماناسکناس ۵۰ ریالی سری ۶ قیمت تک بانکی 10 با تخفیف 9 هزار تومان-جفت بانکی 40 با تخفیف 35  هزار تومان100 Rials

100 Rials


اسکناس ۱۰۰ ریالی سری ۶ قیمت تک بانکی 25 با تخفیف 21 هزار تومان-جفت بانکی 100 با تخفیف 85 هزار تومان200 ريال

اسکناس ۲۰۰ ریالی سری ۶ قیمت تک بانکی 100 با تخفیف 85 هزار تومان-جفت بانکی 350 با تخفیف 300 هزار توماناسکناس 500 ریالی سری ۶ قیمت تک بانکی 450 با تخفیف 400 هزار تومان-جفت بانکی 1.9  با تخفیف 1.6 ميليون توماناسکناس 1000 ریالی سری ۶ قیمت تک بانکی 550 با تخفیف 460 هزار تومان-جفت بانکی 2.3  با تخفیف 1.9 ميليون توماناسکناس هاي سري هفتم بانک مرکزي

امضا : آموزگار - فرمانفرما (حاشيه قرمز)


50 Rials

50 Rials

اسکناس ۵۰ ریالی سری ۷ قیمت تک بانکی 40 با تخفیف 35 هزار تومان-جفت بانکی 150 با تخفیف 130 هزار توماناسکناس ۱۰۰ ریالی سری ۷ قیمت تک بانکی 50 با تخفیف 40 هزار تومان-جفت بانکی 185 با تخفیف 170 هزار تومان

اسکناس هاي سري هشتم بانک مرکزي

امضا : آموزگار - فرمانفرما (حاشيه سفيد)
اسکناس 1000ریالی سری هشتم قیمت تک بانکی 360 با تخفیف 300 هزار تومان-جفت بانکی 1.6 با تخفیف 1.3 ميليون تومان

قیمت تک 80 ٪ کيفيت  150 هزار تومان 

اسکناس 5000ریالی سری هشتم قیمت تک بانکی 4 با تخفیف 3.3 ميليون تومان-

قیمت تک 80 ٪ کيفيت  1.8 ميليون تومان


اسکناس هاي سري نهم بانک مرکزي

امضا : آموزگار - سميعي (حاشيه سفيد)اسکناس ۱۰۰ ریالی سری نهم قیمت تک بانکی 50 با تخفیف 40 هزار تومان-جفت بانکی 190 با تخفیف 160 هزار توماناسکناس 200 ریالی سری نهم قیمت تک بانکی 200 با تخفیف 160 هزار تومان-جفت بانکی 700 با تخفیف 600 هزار تومان
اسکناس 500 ریالی سری نهم قیمت تک بانکی 500 با تخفیف 420 هزار تومان-جفت بانکی 2 با تخفیف 1.6 ميليون تومان


=============================================================


اسکناس هاي سري دهم بانک مرکزي

امضا : آموزگار - سميعي

 

اسکناس ۵۰ ریالی سری ۱۰ (يادبود جشن 2500 ساله ) قیمت تک بانکی 15  با تخفیف 13 هزار تومان-جفت بانکی 55 با تخفیف 45 هزار توماناسکناس ۱۰۰ ریالی سری ۱۰ (يادبود جشن 2500 ساله ) قیمت تک بانکی 20000 تومان با تخفیف 17 هزار تومان-جفت بانکی 80  با تخفیف 70 هزار تومان

=============================================================


اسکناس هاي سري يازدهم بانک مرکزي

امضا : آموزگار - جهانشاهي


اسکناس ۵۰ ریالی سری ۱۱ تاریخ ۱۳۵۰ قیمت تک بانکی 30 با تخفیف 25 هزار تومان-جفت بانکی 90 با تخفیف 70 هزار تومان
اسکناس ۵۰ ریالی سری ۱۱ قیمت تک بانکی 14 با تخفیف 11 هزار تومان-جفت بانکی 50 با تخفیف 39 هزار توماناسکناس ۱۰۰ ریالی سری ۱۱ قیمت تک بانکی 15 با تخفیف 12 هزار تومان-جفت بانکی 55 با تخفیف 42 هزار تومان


اسکناس ۲۰۰ ریالی سری ۱۱ قیمت تک بانکی 75 با تخفیف 65 هزار تومان-جفت بانکی 280 با تخفیف 230 هزار توماناسکناس 500 ریالی سری ۱۱ قیمت تک بانکی 200 با تخفیف 160 هزار تومان-جفت بانکی 800 با تخفیف 600 ميليون تومان

قیمت تک ٪ 80 کيفيت 100 هزار تومان
اسکناس 1000 ریالی سری ۱۱ قیمت تک بانکی 300 با تخفیف 250 هزار تومان-جفت بانکی 1.1 با تخفیف 1 ميليون تومان

قیمت تک ٪ 80 کيفيت 150 هزار توماناسکناس 10000 ریالی سری ۱۱ قیمت تک بانکی 4.8 با تخفیف 3.9 ميليون تومان-جفت بانکی 16 با تخفیف 14 ميليون تومان


=============================================================

اسکناس هاي سري دوازدهم بانک مرکزي (الف)

امضا : آموزگار - يگانه
اسکناس ۵۰ ریالی سری ۱۲ (الف) قیمت تک بانکی 14 با تخفیف 10 هزار تومان-جفت بانکی 45 با تخفیف 39 هزار تومان


=============================================================


اسکناس هاي سري دوازدهم بانک مرکزي (ب)

امضا : انصاري - يگانهاسکناس ۵۰ ریالی سری ۱۲ (ب ) قیمت تک بانکی 6.5 با تخفیف 5 هزار تومان-جفت بانکی 26 با تخفیف 19 هزار تومان
اسکناس ۱۰۰ ریالی سری ۱۲ ب شامل ۲ قطعه شماره خارج و روی فلیگران قیمت تک بانکی  9 هزار تومان با تخفیف 7 هزار تومان-جفت بانکی 35 با تخفیف 27 هزار توماناسکناس ۲۰۰ ریالی سری ۱۲ ب قیمت 20 با تخفیف 16 هزار تومان-جفت بانکی 75 با تخفیف 68 هزار توماناسکناس ۵۰۰ ریالی سری ۱۲ ب قیمت 90 با تخفیف 70 هزار تومان-جفت بانکی 300 با تخفیف 250  هزار تومان
اسکناس 1000 ریالی سری ۱۲ ب قیمت 570 با تخفیف 480 هزار تومان-جفت بانکی 3 با تخفیف 2.5  ميليون تومان

قیمت تک ٪ 80 کيفيت 190 هزار توماناسکناس 10000ریالی سری ۱۲ ب قیمت 2.2 با تخفیف 1.9 ميليون تومان-

قیمت تک ٪ 80 کيفيت 900 هزار تومان


=============================================================


اسکناس هاي سري سيزهم بانک مرکزي

امضا : انصاري - مهراناسکناس ۲۰ ریالی سری ۱۳ شامل ۲ قطعه نوشته بی ست و بیست ریال قیمت تک بانکی  5 با تخفیف 4 هزار تومان-جفت بانکی 18 با تخفیف 15 هزار تومان
اسکناس ۵۰ ریالی سری ۱۳ قیمت تک بانکی  8 با تخفیف 7 هزار تومان-جفت بانکی 27 با تخفیف 25 هزار تومان


اسکناس ۱۰۰ ریالی سری ۱۳ قیمت تک بانکی 10 با تخفیف 8 هزار تومان-جفت بانکی 40 با تخفیف 35 هزار تومان
اسکناس ۲۰۰ ریالی سری ۱۳ شامل ( نوشته شهیاد آریامهر) قیمت تک بانکی 25 با تخفیف 20 هزار تومان-جفت بانکی 85 با تخفیف 65 هزار تومان


 

اسکناس ۲۰۰ ریالی سری ۱۳ شامل  (نوشته میدان شهیاد) قیمت تک بانکی 40 با تخفیف 35 هزار تومان-جفت بانکی 200 با تخفیف 160 هزار تومان


اسکناس ۵۰۰ ریالی سری ۱۳ قیمت تک بانکی 50 با تخفیف 42 هزار تومان-جفت بانکی 200 با تخفیف 160 هزار تومان


اسکناس ۱۰۰۰ ریالی سری ۱۳ قیمت تک بانکی 60 با تخفیف 50 هزار تومان-جفت بانکی 250 با تخفیف 200 هزار توماناسکناس 5000 ریالی سری ۱۳ قیمت تک بانکی 250 با تخفیف 200 هزار تومان-جفت بانکی 850 با تخفیف 760 هزار توماناسکناس 10000 ریالی سری ۱۳ قیمت تک بانکی 400 با تخفیف 300 هزار تومان-جفت بانکی 1.5 با تخفیف 1.1 ميليون تومان

قیمت تک با 70٪ کيفيت   190 هزار تومان


 

اسکناس ۱۰۰ ریالی دو تصویر یادبود پنجاهمین سال سلطنت قیمت تک بانکی 15 با تخفیف 14 هزار تومان-جفت بانکی 50 با تخفیف 451 هزار تومان


=============================================================اسکناس هاي سري چهاردهم بانک مرکزي

امضا : يگانه - مهران

20 ريال

20 Rials


اسکناس ۲۰ ریالی سری ۱۴ قیمت تک بانکی 6 با تخفیف 5 هزار تومان-جفت بانکی 25 با تخفیف 19 هزار توماناسکناس ۵۰ ریالی سری ۱۴ قیمت تک بانکی 15 با تخفیف 13 هزار تومان-جفت بانکی 60 با تخفیف 50 هزار توماناسکناس ۱۰۰ ریالی سری ۱۴ قیمت تک بانکی 17 با تخفیف 15 هزار تومان-جفت بانکی 65 با تخفیف 55 هزار تومان

اسکناس ۲۰۰ ریالی سری ۱۴ قیمت تک بانکی 30 با تخفیف 25 هزار تومان-جفت بانکی 120 با تخفیف 108 هزار توماناسکناس ۵۰۰ ریالی سری ۱۴ قیمت تک بانکی 100 با تخفیف 85 هزار تومان-جفت بانکی 450 با تخفیف 350 هزار توماناسکناس ۱۰۰۰ ریالی سری ۱۴ قیمت تک بانکی 70 با تخفیف 60 هزار تومان-جفت بانکی 250 با تخفیف 190 هزار توماناسکناس 10000 ریالی سری ۱۴ قیمت تک بانکی 2 با تخفیف 1.7 ميليون تومان-

قیمت تک 80٪ کيفيت 1.1 ميليون تومان-


=============================================================


اسکناس هاي سري پانزدهم بانک مرکزي

امضا : يگانه - خوش کيش اسکناس ۲۰ ریالی سری ۱۵ قیمت تک بانکی 8 با تخفیف 7 هزار تومان-جفت بانکی 30 با تخفیف 25  هزار تومان

اسکناس ۵۰ ریالی سری ۱۵ قیمت تک بانکی 10 با تخفیف 8  هزار تومان-جفت بانکی 40 با تخفیف 35 هزار تومان
اسکناس ۱۰۰ ریالی سری ۱۵ قیمت تک بانکی 12 با تخفیف 10 هزار تومان-جفت بانکی 55 با تخفیف 48 هزار تومان


اسکناس ۲۰۰ ریالی سری ۱۵ قیمت تک بانکی 30 با تخفیف 26 هزار تومان-جفت بانکی 130 با تخفیف 100 هزار توماناسکناس ۵۰۰ ریالی سری ۱۵ قیمت تک بانکی 70 با تخفیف 60 هزار تومان-جفت بانکی 260 با تخفیف 200 هزار تومان
اسکناس ۱۰۰۰ ریالی سری ۱۵ قیمت تک بانکی 80 با تخفیف 60 هزار تومان-جفت بانکی 300 با تخفیف 250 هزار تومان


+ نوشته شده توسط در یکشنبه سی و یکم فروردین 1393 و ساعت 9:39 |